Udgivet 18.04.2024

Læsetid: ca. {0} minut[ter]

Økologicertifikat 2024: Tjek oplysningerne

Alle økologiske jordbrugsbedrifter skal indberette oplysninger i økologiskema senest 26. april. Herefter udsteder Landbrugsstyrelsen det årlige Økologicertifikat.

Økologiskemaet skal indsendes senest 26. april

Årlig økologiindberetning i økologiskemaet skal indsendes senest 26. april. Ansøgningsperioden har siden 1. februar været – og er stadig – præget af fejl og ”uforklarlige hændelser”, så der er grund til at være meget opmærksom på, om alle de rigtige oplysninger om afgrøder og husdyrhold er med i dit økologicertifikat.

Økologiskemaet skal indsendes af alle økologiske producenter

Alle økologiske jordbrugsbedrifter skal hvert år indberette oplysninger i økologiskemaet. Oplysningerne er nødvendige for at gennemføre den lovpligtige årlige økologikontrol og for, at du kan få et nyt økologicertifikat. Nye økologiske producenter, som har søgt certificering i 2023 (inkl. i januar 2024), skal også indsende økologiskema 2024, selvom certificeringsnummer endnu ikke er modtaget.

Hvis du ikke indsender den årlige indberetning inden fristen, kan du risikere, at din økologicertificering tilbagekaldes, og at du får en bøde for manglende indberetning af oplysninger, da dette er en overtrædelse af økologireglerne.

Ophør som økologisk producent meddeles i økologiskemaet

Ønsker du at ophøre som økologisk producent, skal du meddele det i økologiskemaet. Det gør du ved at

  • Oprette et økologiskema 2024 i Tast selv 
  • Registrere ophørsdatoen under fanen ”Ansøger”

Ophørsdatoen kan tidligst være den dato, du indsender økologiskemaet. Du ophører ikke automatisk ved, at et evt. tilsagn om støtte udløber.

Økologicertificering i CVR-nummer eller CPR-nummer

Certificering som økologisk producent kan være i enten CPR-nummer eller CVR-nummer/P-nummer. Det er vigtigt, at du indsender dine økologioplysninger på det rigtige nummer. Hvis du har en fuldmagtshaver til at foretage indberetningen, er det ligeledes vigtigt, at fuldmagten er udstedt til det rigtige CPR-nummer eller CVR-nummer. Skifter du fra det ene til det andet nummer, skal du søge en ny certificering i det nye nummer og indberette i det.

Alle tilskud søges i fællesskema

Den økologiske indberetning er fra i år taget ud af fællesskemaet og indberettes i økologiskemaet. Derfor er det ikke længere nødvendigt at indsende fællesskemaet, hvis du ikke søger nogen form for støtte, f.eks. ko-/slagtepræmier, grundbetaling, økologisk arealstøtte eller økologisk arealtilskud.

Når fællesskemaet indsendes, henter det økologioplysninger som omlægningsdatoer fra økologiskemaet. Derfor anbefales det at indsende økologiskemaet først.

Økologitilskud for bedrifter i register for gødningsregnskab 

Gødningskvote- og efterafgrødeskema (GKEA) skal indsendes senest 26. april, hvis din bedrift er registreret i register for gødningsregnskab, og du søger økologisk arealtilskud eller økologisk arealstøtte. Indsendes skemaet for sent, bliver der trukket en del af støtteudbetalingen.

Økologiskema 2024: Mere information på Landbrugsstyrelsens hjemmeside

Læs om at oprette økologiskema 2024 i tastevejledningen på Landbrugsstyrelsens hjemmeside

Læs faglig meddelelse om indberetning af økologiskema på Landbrugsstyrelsens hjemmeside 

Landbrugsstyrelsen administrerer reglerne

Reglerne administreres af Landbrugsstyrelsen, og der tages forbehold for ændringer i praksis.