Udgivet 01.12.2023

Læsetid: ca. {0} minut[ter]

Veje til flere danske, økologiske grønsager

Fire notater afdækker udfordringer og muligheder for en større dansk produktion af økologiske grønsager

Blot 1 pct. af det danske landbrugsareal dyrkes med grøntsager. 40 pct. af dette areal er økologisk, og økologiske gulerødder, løg, salat, kål, broccoli og rødbede er nogle af de kulturer, der fylder godt. Sammenlignet med Holland, hvor 10 pct. af arealet dyrkes med grønsager, burde der dog være plads til en øget dansk produktion.  

Med tanke på en fremtid med mere grønt på tallerkenerne er det nærliggende at undersøge, i hvilken grad dansk produceret grønt kan opfylde behov og efterspørgsel. I en række notater fra Innovationscenter for Økologisk Landbrug gennemgås muligheder og barrierer for en sådan større produktion.  

Balance i største kategorier

En analyse af areal og forbrug giver ikke umiddelbart data om, hvor stor en andel af det danske forbrug af grønsager der er dansk produceret. De store kategorier som gulerødder, løg, kål og kartofler passer formentlig nogenlunde til arealandelen. Da det hovedsageligt er store producenter, der leverer de store afgrødekategorier til detailhandlen, må man forvente, at en løbende dialog mellem producenter og indkøbere sikrer en balance i markedet.

Barrierer for øget dansk grønsagsproduktion

  • Sikkerhed for afsætning er udfordring for vækst i økologisk grønsagsproduktion
  • Økonomi, ikke mindst for store producenter med høj mekaniseringsgrad
  • Arbejdskraftbehovet, igen især for de større producenter
  • Specialistviden. Der uddannes få gartnere

Notat: Analyse af fremtidens økologiske grønsagsproduktion (pdf 4 sider)

Gode råd til nye producenter

I Notatet 'Anbefalinger til fremtidens grøntsagsproducenter' finder du en række gode råd, som er resultatet af interview med producenter og et professionelt køkken som repræsentant for aftagerne. Producenterne er alle småskala-producenter med en bred vifte af kulturer. Notatet er henvendt til start-ups inden for grøntsagsproduktion med sigte på direkte afsætning.

Notat: Anbefalinger til fremtidens grøntsagsproducenter (pdf 5 sider)

Anbefalinger til fremtidens grønsagsproducenter (lydfil)

Erfaringer med stribedyrkning

I Holeby er der i 2023 gennemført en demonstration af stribedyrkning, hvor en af afgrøderne var løg. Erfaringerne herfra findes i notatet 'Dyrkning af landbrugsafgrøder og grønsager i striber'.

Notat: Dyrkning af landbrugsafgrøder og grønsager i striber (pdf 1 side)

Erfaringer med MulchTec i Tyskland

MulchTec er en plantemaskine, der kan plante i en afslået efterafgrøde eller grøngødning. Økologisk grønsagsproducent Frederik Sahlin, Godis Grønt, har besøgt fire tyske producenter, der anvender systemet, og vil selv forsøgsvis anvende det i 2024.

Notat: MulchTec system fra Live2Give (pdf 3 sider)