Udgivet 18.01.2023

Læsetid: ca. {0} minut[ter]

Tørring af små afgrødemængder til konsum

Rapport giver bud på helt simple løsninger for landmænd, der dyrker meget små mængder, og mere professionelle anlægstyper. Og vi vejleder om tørring og håndtering af linser og kikærter.

Bælgfrugter til konsum dyrkes ofte i mindre skala.  Meget små afgrødemængder udfordrer de løsninger, landbruget anvender til bulk, for planlagre og tørresiloer kan ikke håndtere afgrødemængder på få hundrede kg. Ydermere er det ofte et krav, at bælgfrugter til human ernæring er glutenfri. Det stiller ekstra krav til tørringsfaciliteterne, der skal holde de små afgrødemængder adskilt, for at forebygge forurening med gluten fra korn. Transportanlæg udgør en særlig udfordring, da få transportanlæg kan gøres helt rene.

Rapporten 'Tørring af små afgrødemængder til konsum' fra Innovationscenter for økologisk landbrug samler den tekniske viden om dimensionering og drift af tørringsanlæg og giver en række bud på, hvordan man kan tørre små partier i henholdsvis tørreposer og -kasser, i containere og i tørrevogne.

Mere luft, mindre varme

Ved tørring af konsumafgrøder og i særdeleshed bælgfrugter med store frø er det vigtigt, at frøene forbliver pæne og uden revner i overfladen. Det kan være en fordel at dimensionere med større luftmængde, så tørringen kan gennemføres med varmetilsætning på højst 5° C. Stor var-metilsætning kan revne og gøre store frø runkne.

Tørreposer og tørrekasser til små partier

Særligt når det gælder glutenfri produktion er tørreposer et godt valg, fordi de ud over anvendelsen til tørring også udgør emballagen, når varen sendes til aftageren. Derved undgår man forurening fra andre partier. Tørrekasser med perforeret bund er en anden mulighed, når det gælde små partier til konsum. 

Mobile løsninger

Rapporten beskriver forskellige mobile løsninger, bl.a. tørring i vogne og mobil hovedkanal med rundbuer til plantørring.  Tørrevogne med omrøring kan også være en relevant løsning til konsumafgrøder, men også her gælder det, at varmetilsætningen skal holdes under 5 grader af hensyn til at bevare råvarens kvalitet.  

Læs mere:

Rapport: Tørring af små afgrødemængder til konsum (pdf, 15 s.)

Rapporten er forfattet af landskonsulent Henning Sjørslev Lyngvig, SEGES Innovation.

Vejledning: Tørring og håndtering af linser og kikærter (pdf, 4 s.)

Vejledningen er forfattet af Lars Egelund Olsen, Innovationscenter for Økologisk Landbrug og Peter Pinstrup, ØkologiRådgivning Danmark.