Udgivet 08.01.2024

Læsetid: ca. {0} minut[ter]

Sorteringsteknologi til samdyrkede afgrøder

Et notat fra Teknologisk Institut vurderer det teknologiske landskab inden for enkeltkernesortering af samdyrkede afgrøder som f.eks. linser og havre.

Effektiv enkeltkernesortering er afgørende, hvis man vil sikre et tilstrækkeligt afkast fra samdyrkning af afgrøder til konsum. Det gælder f.eks. samdyrket linse og havre, hvor enten linserne alene eller begge arter anvendes til konsum. Enkeltkernesortering kan sikre en høj kvalitet af landbrugsprodukter, da urenheder og defekte kerner sorteres fra. Endelig kan en effektiv sorteringsproces forbedre ressourceudnyttelsen og øge landmandens økonomiske udbytte.

I den teknologisk avancerede landbrugsindustri benyttes avancerede metoder og maskiner til sortering, herunder Nær Infrarød Transmittans (NIT), Nær Infrarød Reflektans (NIR) og hyperspektral kamera og farvesortering til at effektivisere sorteringen og sikre, at kun kerner af bedste kvalitet når forbrugeren.

Notatet ser også på potentialet for at udnytte billedgenkendelse gennem moderne computer vision med machine learning og diskuterer, om denne teknologi kan udgøre et værdifuldt supplement til de gængse metoder og teknologier.

Notat: Sorteringsteknologi til samdyrkede afgrøder