Udgivet 04.07.2023

Læsetid: ca. {0} minut[ter]

Ny maskine kan sortere korn ud fra kernernes proteinindhold

Gl. Buurholt har netop lanceret en ny, mobil maskine, der kan sortere korn ud fra kernernes proteinindhold i store kornpartier.

Som de første i verden har Gl. Buurholt netop lanceret en mobil maskine, der kan sortere et stort parti korn på enkeltkerneniveau ud fra kernernes proteinindhold. Maskinen InSight fra svenske BoMill er monteret på en lastbil, så den kan rykke ud til den enkelte bedrift og sortere kornet på stedet.

Maskinen gennemlyser hver enkelt kerne og måler dens proteinindhold. Det er særligt nyttigt ved for eksempel maltbyg og brødhvede, hvor der er krav om et bestemt proteinindhold, for at kornet kan anvendes til fødevareproduktion.

- Det store potentiale i denne maskine er netop, at man ved at sortere de enkelte kerner i et stort parti korn kan sikre, at så meget korn som muligt kan bruges til at producere fødevarer til mennesker i stedet for foder til dyr. Det vil også øge salgsværdien for landmanden. Maskinen er særligt interessant for økologisk landbrug, hvor det kan være udfordrende at producere korn til konsum - f.eks. brødhvede med højt nok proteinindhold, fortæller Jon Aagaard Enni, der er konsulent hos Innovationscenter for Økologisk Landbrug.

Maskinen kan gennemlyse og sortere ca. 22.000 kerner i sekundet svarende til ca. 4 tons korn i timen.

Innovationscenter for Økologisk Landbrug er med til at teste og undersøge maskinens potentiale og beregne, hvornår det økonomisk kan betale sig for landmanden at bruge den. Her kommer en opgørelse i efteråret 2023.