Udgivet 01.03.2023

Læsetid: ca. {0} minut[ter]

Økologisk vinterrug - dyrkningsvejledning

Formålet med dyrkning og valg af linjesorter eller hybridsorter er særlige fokuspunkter ved dyrkning af øko-vinterrug

Når du skal dyrke økologisk , er det en god ide at forholde dig til nedenstående punkter: 

  • Er det korn til foder eller til brød? Der er forskellige krav til dyrkning og håndtering
  • Rug trives ikke på vandlidende marker
  • Der er højt udbyttepotentiale i både linjesorter og hybrider
  • Rug er robust på de fleste jordtyper og ved alle gødningsniveauer
  • Rug kan anvendes som vært for udlæg af kløverefterafgrøde i det tidlige forår 

Udsæd:

  • Der skal sås et plantetal på 250-350 spiredygtige frø/planter pr. m2
  • Frøstørrelsen/tusindkornsvægten (TKV) varierer fra sort til sort mellem 35-40 g.
  • Markspiringsprocenten vurderes til 85 pct.
  • Normalt ligger udsædsmængden i intervallet 75-100 kg pr. ha.

Udsædsmængden beregnes efter formlen:

Udsæd i kg pr.ha=Ønsket antal planter pr.m2 x TKV/Procent markspiring

Der skal anvendes økologisk udsæd, hvis det er til rådighed.
Udbud ses i www.organicXseeds.dk

 

Artiklen er en del af temaet

Dyrkningsvejledninger for efterårssåede, økologiske afgrøder

I dette tema finder du viden om dyrkning af mange forskellige økologiske afgrøder. I dyrkningsvejledningerne får du det fulde overblik over hver enkelt afgrøde med viden om bl.a. dyrkning, ukrudtsbekæmpelse, sygdomme, skadedyr, vækst og høst.