Udgivet 21.08.2023

Læsetid: ca. {0} minut[ter]

Tvemodnet korn kræver, at du er ekstra omhyggelig, når du tørrer det

Prioriter en hurtig og ens nedtørring, hvis du har høstet en delvis umoden afgrøde – der er store værdier på spil.

Høsten af en delvis umoden afgrøde samt den efterfølgende tørring og lagring kræver ekstra årvågenhed for at sikre værdien af høsten. Det er dyrt i både strøm og varme at nedtørre de umodne kerner, men der er store værdier på spil og alternativet er meget værre.

Råd og tips til tørring og lagring 

 • Brug forrenser, hvis muligt
  • En forrensning vil med fordel kunne fjerne en stor del af de våde ukrudtsfrø og vil desuden kunne fjerne nogle af de små umodne grønne kornkerner
 • Reducer oplagshøjden i planlager
  • Oplagshøjden må ifølge hovedreglen maksimalt være 2,5 - 3 meters højde ved et vandind-hold på 20 % Højden skal reduceres med 20 cm for hver %, vandindholdet overstiger 20 %
 • Pas på døde områder
  • Tørring af korn med en stor andel af grønne kerner, giver stor risiko for ”døde” områder. Kontroller, at luftgennemstrømningen er ok, og lav evt. en omrøring med en manuel omrører (Se foto herunder) 
 • Umodent korn bør ikke komme i gastæt silo 
  • Tvemodnet korn, med mange grønne kerner med unormalt højt vandindhold, gør, at variati-onen meget stor. Under disse forhold er en gastæt opbevaring problematisk, da risikoen for mug og toksiner er høj
 • Stålsiloer med omrøring er en god løsning
  • Stålsilo med omrøring er en god løsning til tørring af partier med mange grønne kerner, fordi kornet omrøres. Risikoen for kondensering og ”døde” områder og toksindannelse reduceres kraftigt med denne metode
Foto: Lars Egelund Olsen

Omrører der kan bruges til at sikre opblandingen og luftgennemstrømningen i et planlager.

Tvemodne afgrøder udfordrer både høst og sikker tørring og lagring

2023 er for mange landmænd gået hen og blevet et noget udfordrende år at agere i. Først forårets og for-sommerens voldsomme tørke efterfulgt af en meget våd og regnfuld juli, der har givet genvækst i vårbyg og havre. Kernerne i disse grønskud er langt fra modne, og de bliver det heller ikke de første uger. Ved at vente på, at de grønne kerner bliver modne, er der stor risiko for at miste en del af de først modne kerner på grund af nedknækning af aks og strå i vårbyggen og at havre drysser.

Foto: Lars Egelund Olsen

En tvemoden afgrøde, som her vårbyg, giver ekstra udfordringer ved tørring og sikker lagring.

Foto: Lars Egelund Olsen

Risiko for varme- og toxindannelse

En høstet vare, med 10 - 30 % grønne kerne med et højt vandindhold, giver ikke kun en våd afgrøde, men også en afgrøde, der er mere vanskelig at tørre, end hvis der var tale om korn, der var vådt på grund af regn. Kombinationen med et højt vandindhold og grønne kerner vil, hvis det ikke hurtigt nedtørres, tage varme og der er risiko for dannelse af svampetoksiner. Vandindholdet i de grønne kerner er højt og tager længere tid at nedbringe, end hvis der ”kun” var tale om kerner, der var overflade våde.  

Lommer i korndyngen med en høj andel af våde og grønne kerner kan opstå, hvis der er områder i marken med en stor andel af grønne kerner, mens der i andre områder af marken stort set kun høstes fuldmodne kerner. Lommer i korndyngen bør undgås ved opblanding, da varme- og toksindannelsen går hurtigt i disse lommer med højt vandindhold. 

Andre tips og gode råd til tørring og lagring: