Udgivet 17.02.2023

Læsetid: ca. {0} minut[ter]

Økologisk vinterraps - dyrkningsvejledning

Såning i midten af august, dyrkning af hybrid- eller linjesorter og mulighed for radrensning er særlige fokuspunkter ved dyrkning af øko-vinterraps

Når du skal dyrke økologisk vinterraps , er det en god ide at forholde dig til nedenstående punkter: 

  • Kan du have arealer klar i begyndelsen af august, til såning af medio august 
  • Hybrid eller linjesort 
  • Radrensning eller ej? Afhænger af ukrudtstryk

 

Udsæd:

  • Der skal sås et plantetal på 40-80 spiredygtige frø/planter pr. mafhængig af rækkeafstand
  • Frøstørrelsen/tusindkornsvægten (TKV) varierer fra sort til sort mellem 1,5 - 3,8 g.
  • Markspiringsprocenten vurderes til 85 pct.
  • Normalt ligger udsædsmængden i intervallet 2-4 kg pr. ha.

Udsædsmængden beregnes efter formlen:

Udsæd i kg pr.ha=Ønsket antal planter pr.m2 x TKV/Procent markspiring

Der skal anvendes økologisk udsæd, hvis det er til rådighed.
Udbud ses i www.organicXseeds.dk

 

Artiklen er en del af temaet

Dyrkningsvejledninger for efterårssåede, økologiske afgrøder

I dette tema finder du viden om dyrkning af mange forskellige økologiske afgrøder. I dyrkningsvejledningerne får du det fulde overblik over hver enkelt afgrøde med viden om bl.a. dyrkning, ukrudtsbekæmpelse, sygdomme, skadedyr, vækst og høst.