Bæredygtigt Generationsskifte

Introduktion

Projektet skaber og formidler viden, sparring, rådgivning og netværk, der skal fremme vellykket etablering og generationsskifte. Alt sammen med fokus på bæredygtighed i relation til både natur, miljø, arbejdsliv og økonomi.

Projektets formål er at tiltrække næste generation og ruste dem til de høje krav, der stilles til faglig, bæredygtig og økonomisk robusthed. Målet er at inspirere og kvalificere unge til nyetablering, overtagelse og udvikling af eksisterende produktioner, der fremmer generationsskifter og bidrager til at sikre dansk produktion og danske arbejdspladser.

Projektaktiviteterne udvikler og tilbyder undervisningspakker med teoretisk og praktisk undervisning i økologisk jordbrug. Undervisningen tilrettelægges i samarbejde med uddannelsesinstitutionerne med sigte på at kvalificere eleverne bedre til at etablere sig og producere til fremtidens marked. I samarbejde med en landbrugsskole udvikles og gennemføres et valgfag i økologi. Forløbet kan efterfølgende bruges som inspiration og model for andre skoler.

’Grønne inluencere’ skal som rollemodeller via sociale medier inspirere og tiltrække unge til primærerhvervet og uddannelser for madprofessionelle.

En række cases om generationsskifte og nyetablering skal bidrage til at udvikle modeller og handlingsplaner for ’how to’. Slutteligt skal inspirations- og netværksarrangementer bringe næste generation af producenter i kontakt med andre væsentlige interessenter. Dels for at skabe netværk og dels for at belyse snitflader og samarbejdsrelationer.

Projektresultater

Cases - modeller og handlingsplaner for generationsskifte

1. Glidende generationsskifte fra far til søn

Handlingsplan
Samarbejdsaftale (link følger)

2. Etablering af naturplejebrug

Handlingsplan
Økonomisk kalkule

3. Samarbejde om produktion, afsætning og drift af gårdbutik

Handlingsplan
Økonomisk kalkule

4. Forberedelse af etablering af delelandbrug

Handlingsplan
Rapport

5. Etablering af marskbrug for et rigere fugleliv

Handlingsplan
Økonomisk kalkule

Artikler

Generationsskifte - nyt år og nye folk på Korsmedergaard (pdf), link til icoel.dk

Leverancer før 1/10 2021

Projektet overgik 1. oktober fra Økologisk Landsforening til Innovationscenter for Økologisk Landbrug. En del leverancer er udarbejdet inden denne dato og findes derfor på Økologisk Landsforenings hjemmeside.

Undervisningsmaterialer

Derforlandmand.dk Instagram