Udgivet 10.01.2023

Læsetid: ca. {0} minut[ter]

Tyskland: Omlægning til økologi sænker klimabelastning fra mælkeproduktion

Omlægning af mælkeproduktionen til økologi kan sænke klimabelastningen fra produktionen. Det er et lavere forbrug af energi til foderforsyningen, der fører til det positive resultat, selv om mere grovfoder i økologiske rationer typisk øger produktionen af metan i vommen hos malkekøer. 

Omlægning af mælkeproduktionen til økologi kan sænke klimabelastningen fra produktionen. Det er et lavere forbrug af energi til foderforsyningen, der fører til det positive resultat, selv om mere grovfoder i økologiske rationer typisk øger produktionen af metan i vommen hos malkekøer. 

Det viser et tysk projekt refereret i Agronomy for Sustainable Development. Projektet fulgte omlægningen af en stor forsøgsgård med knap 700 Holstein-køer og cirka 700 hektar til økologi. Klimaaftrykket pr. kg produceret mælk blev beregnet på bedriften før og efter omlægning.

Lokalt produceret foder og fravær af kunstgødning 

Projektet brugte LCA-metoden, som inkluderer alle CO2-aftryk i kæden fra produktion af foder og hjælpestoffer eksternt og internt frem til aflevering af mælk fra bedriften. Beregningerne viser, at udledningen af CO2 fra hjemmedyrket og indkøbt foder faldt med henholdsvis 17 og 29 procent efter omlægning til økologi. Det lavere klimaaftryk fra foderproduktion efter omlægning skyldes især, at der ikke bliver brugt kunstgødning, samt at produktionen i højere grad sker lokalt. Blandt andet gav fravalg af indkøbt raps en stor reduktion. 

Klimabelastningen faldt med 9 procent

Omlægningen til økologisk fodring førte til mere grovfoder i køernes ration, og det øgede produktionen af metan fra vommen med 12 procent. Mindre kraftfoder i rationen betød samtidig, at ydelsen faldt med cirka 1000 kg EKM pr. ko pr. år. Samlet faldt CO2-aftrykket pr. kg produceret EKM på bedriften med 9 procent det første år efter omlægning til økologisk produktion.

Baggrunden for det tyske projekt er EU’s mål om at omlægge 25 procent af landbrugsarealet til økologi i år 2030.

Se forskningsartikel hos springer.com (engelsk)