Udgivet 18.12.2023

Læsetid: ca. {0} minut[ter]

Mikroalger dyrket på økologiske restprodukter kan blive nye fødevareingredienser

Mikroalger er fantastiske til at producere højværdiprotein og olier på en klima- og ressourceeffektiv måde.

Vi kan anvende mikroalger dyrket på økologiske restprodukter til at øge produktionen af økologiske fødevarer. Fremstillingsmåden skal kunne godkendes efter såvel generelle som økologiske regelsæt.
Der kan produceres store mængder protein og andre værdifulde produkter fra mikroalger. Det kan blive en klimarigtig måde at udnytte restprodukter fra økologisk landbrug på, da det ikke kræver ret meget plads, vand og energi. Når det så ovenikøbet dyrkes på substrat, der er udvundet af økologiske restprodukter – i første omgang fiber og restsaft fra græsproteinfremstilling – så vil det være et rigtigt godt bidrag til fremtidens fødevareforsyning.
Men for at produkterne kan godkendes som fødevareprodukter skal produktionsprocessen leve op til både generelle regler for fødevareproduktion og reglerne for økologisk produktion– hvis det skal have økologistatus. 
Metoden udvikles i projektet: "Next Generation Food – EXTEND", hvor Innovationscenter for Økologisk Landbrug står for regelafklaringen. Et første overblik over regelkravene er beskrevet i dette notat:

Regelafklaring vedr. dyrkning af mikroalger til fødevareformål (pdf, 16 s.)

EXTEND-projektet er støttet af GUDP og Promilleafgiftsfonden.
Foto: DTU

Forskellige varianter af mikroalgen Chlorella afprøves på dyrkningssubstrater fra økologiske sidestrømme.