Udgivet 15.03.2023

Læsetid: ca. {0} minut[ter]

Græsprotein - fra vision til foderproduktion

Video: hør om innovationsprocessen for græsprotein i Danmark, og hvordan det er lykkedes at opskalere bioraffineringsprocessen, så det nu kan bruges som foder.

Grønt protein er et proteinfoder, som er udvundet fra kløvergræs ved bioraffinering, og som har en aminosyre sammensætning, der gør det særligt velegnet til de enmavede dyr. I løbet af de sidste 14 år har der været en innovationsproces i gang i Danmark, hvor processen til bioraffinering og afsætningsmulighederne er blevet undersøgt og udviklet. Figuren viser, hvordan proteinet udvindes fra kløvergræsset, og hvordan restprodukterne kan anvendes til både biogas og som foder.

Illustration: SEGES innovation

Processen med at udvinde grønt protein fra kløvergræs og sidestrømmene af restprodukter.

I 2020 blev det første kommercielle anlæg til produktion af grønt protein etableret på Ausumgaard. I videoen kan du høre om innovationsprocessen for græsprotein i Danmark, og hvordan det er lykkedes at opskalere bioraffineringsprocessen, så det nu kan bruges som foder. Du vil også høre mere om perspektiverne for græsprotein i forhold til foder til enmavede dyr, samt hvordan teknologien passer perfekt sammen med biogasproduktion, som har en relativ stor udbredelse i Danmark.

Potentialet ved udvinding af græsprotein er, at landmænd i Europa ikke behøver at importere sojaprotein fra USA eller Kina, som de gør nu - en proces, der bruger fossil energi og med stigende efterspørgsel efter protein, truer også de oprindelige skove. 

Videoen er udarbejdet i EU projektet AgroFossilFree, der har til formål at informere om reduktion af fossil energi i landbruget. 8 lande deltager og inspirere hinanden indenfor mulighederne for anvendelse af teknologiske fremskridt til reduktion af fossil energi. 

Læs mere

AgroFossilFree projektet (agrofossilfree.eu)  

Mulighederne for at reducere brugen af fossil energi i landbruget (platform.agrofossilfree.eu/en)