Udgivet 08.09.2023

Læsetid: ca. {0} minut[ter]

Tyskland: Færre halte køer i økologiske besætninger

Risikoen for halthed hos malkekøer er lavere i økologiske end i konventionelle besætninger. Og det skyldes sandsynligvis, at de økologiske køer har adgang til græs.

Et projekt med data fra 651 besætninger i tre forskellige regioner af Tyskland viser, at økologiske køer kun har en tredjedel så stor risiko for halthed som konventionelle. Forskerne har vurderet i alt 58.144 køer og scoret dem for halthed.

Resultaterne viser, at forskellen i risiko for halthed mellem økologiske og konventionelle besætninger var statistisk signifikant. Risikoen for halthed målt ved den såkaldte 'odds ratio' (OR) var således 0,32 hos økologiske køer i forhold til konventionelle køer.

Forskerne vurderer i en artikel i Journal of Dairy Science, at den obligatoriske adgang til græsmarker er en vigtig forklaring på færre halte økologiske køer. Græs udgør et mere komfortabelt underlag for klovene sammenlignet med typisk hårde gulvsystemer inde i staldene.

På tværs af både økologiske og konventionelle køer var risikoen for halthed (OR) på 0.72 hos køer som kom på græs sammenlignet med køer, som var på stald hele året. En lavere forekomst blandt økologiske køer end blandt alle køer på græs kan måske skyldes længere tid på græs for økologiske køer eller forskelle i besætningsstørrelser. De økologiske besætninger i undersøgelsen var mindre end de konventionelle, og det kan have betydning for, hvor let man finder og håndterer halte køer.

Forskerne vurderer, at undersøgelsen er repræsentativ for besætninger med løsdrift i den nordlige del af Europa.

Artikel i J. Dairy Science