Udgivet 16.11.2022

Læsetid: ca. {0} minut[ter]

Tips til øget levealder for malkekøer

Fordelene ved at øge køernes levetid kan være mange, hvis den rette strategi for bedriften bliver lagt.

Fordele ved øget levetid

Forskning viser, at der er gode muligheder for at optimere mælkeproduktion og økonomi på flere parametre, hvis levealderen i besætningen øges. 

Ved øget levealder og gerne øget livsydelse vil:

  • udskiftningsprocenten kunne reduceres markant
  • antallet af kvier falder
  • foderomkostningerne falder
  • pladsen i stalden kan udnyttes bedre eller på nye måder

Derved opnår mælkeproducenten driftsøkonomiske fordele og reducerer antal dage i koens liv, hvor hun ikke producerer mælk. Det har samtidig en positiv effekt på bedriftens klimaregnskab, da færre dyr og øget livsydelse resulterer i lavere metanudledning fra bedriften.

God dyrevelfærd er alfa-omega

Management på højt niveau er alt afgørende for at opnå en øget levealder hos malkekøer. Bedriftens dyr - i alle led fra kalv til ko - skal opleve høj grad af velfærd og lav forekomst af sygdom. God dyrevelfærd er således en forudsætning for at kunne opnå højere alder hos malkekøerne.

Strategien på bedriften er også vigtig. Antallet af ungdyr skal tilpasses bedriftens behov, så ellers produktive og raske malkekøer ikke udskiftes, fordi antallet af kvier til laktationsholdet er for højt.

Inspiration til at øge levetiden hos malkekøer

Se webinar fra december 2020 om betydningen af øget holdbarhed hos økologiske malkekøer (YouTube, 40 min.).

Inspirationskatalog: Længe leve den økologiske malkekoLaenge Leve Den Oekologiske Malkeko Inspirationskatalog (pdf, 13 sider)

Længe leve den økologiske malkeko - Krogsagergård (YouTube)

Længe leve den økologiske malkeko – Ny Dyrvig (YouTube)