Udgivet 25.10.2023

Læsetid: ca. {0} minut[ter]

Sverige: Mangelfulde udearealer udfordrer økologiske høners velfærd

Sundhed og velfærd hos økologiske æglæggere i 11 større besætninger i Sverige er undersøgt. Forskerne konkluderer, at udearealerne ikke altid er udformet, så de sikrer god velfærd hos dyrene.

To nye forskningsartikler i British Poultry Science sætter fokus på velfærden hos økologiske høns i Sverige. Data om ude- og indearealers kvalitet er indsamlet, og hønernes adfærd og brug af dem er studeret og analyseret.

På 10 af 11 besøgte gårde blev kun op til 13 pct. af hønerne observeret på udearealet, og i gennemsnit nåede hønerne kun ud i en afstand af 20 meter fra huset.

Hønerne er utrygge

En stress-test, hvor man undersøger hønernes tryghed eller det modsatte over for et ukendt objekt, var det meget få høner, der nærmede sig inden for testperioden. Ifølge forskerne indikerer det en generel høj grad af frygt blandt hønerne.

Skader på fjerdragt og trædepuder

Da den økologiske produktion anvender samme afstamninger som den konventionelle, ser forskerne også nogle af de samme problemer, herunder fjerpilning og skævhed på brystbenet. Fjerdragten var moderat skadet på en meget stor andel af høner, og der blev registreret afvigelser på brystben hos 67 pct. af de undersøgte høner.

33 procent af hønerne havde trædepudesvidninger. Strøelsens mængde og kvalitet varierede meget, og trædepudesvidninger forekom i mindre grad, hvor der var tør og rigelig strøelse. Også støvbadningsadfærden var påvirket af strøelsen, da den tørre strøelse opmuntrer til mere støvbadning.

Mere fokus på løsninger

Forskerne peger på et øget behov for opmærksomhed på de miljøfaktorer ude og inde, der kan øge velfærden hos de økologiske høner. Ægproducenterne i undersøgelser var alle enige om, at adgang til udeareal er vigtigt for velfærden, men er ifølge undersøgelsen i meget forskellig grad vidende om, hvilke løsninger der effektivt kan trække flere høns ud.

Sofie Knorr Jensen, der er fjerkrækonsulent i Innovationscenter for Økologisk Landbrug, genkender udfordringen. Til trods for, at danske økologiske udearealer imødekommer kravet om beplantning, er overgangen mellem hus og udeareal svær at holde bevokset, fordi den er så trafikeret.

- Hønerne trives bedst, når de kan bevæge sig mellem områder med overdække. De er fra naturens side byttedyr, så et åbent område uden skjul kan være begrænsende for, at de bevæger sig længere ud. Det er ærgerligt, når producenterne nu gør så stor en indsats for at indrette bevoksede udearealer, der kunne øge velfærden og mindske uhensigtsmæssig adfærd, siger hun.  

Læs mere 

Artiklen Skab tryghed i hønsegårdens udearealer gennemgår tiltag, der kan øge nytten af udearealet.

Skab tryghed i hønsegårdens udearealer (icoel.dk) 

Artikler i British Poultry Science:

How are they really doing? Animal welfare on organic laying hen farms in terms of health and behaviour (tandfonline.com)

Easier said than done! Organic farmers consider free-ranging important for laying hen welfare but outdoor areas need more shelter – important gaps between research and practice (tandfonline.com)