Udgivet 09.03.2023

Læsetid: ca. {0} minut[ter]

Strategisk calciumtildeling til æglæggende høner

Ved strategisk calciumtildeling begrænses calciumtildelingen via foderet, og kalkskaller tildeles i stedet i foderrenden sidst på eftermiddagen eller via en silo i stalden, som er tilgængelig hele døgnet.

En høj tilførsel af calcium til æglæggende høner er nødvendigt for, at de får nok af det til produktion af æggeskallen, der indeholder over 2 g rent calcium. I mange år har det været almindelig praksis at tildele ekstra calcium ved at indsætte en silo med kalkskaller i stalden eller lægge løse poser med kalkskaller på gulvet, så hønerne kan få dækket deres behov. Men nye og ældre studier peger på fordelen ved at tildele calcium strategisk, så hønen får mindre calcium om dagen og større mængder calcium om aftenen. 

Uddybende notat om strategisk calciumfodring (pdf-fil, 4 sider)

Lyt til Strategisk calciumtildeling til æglæggende høner (MP3-fil)

Høner tilpasser deres calciumoptag i løbet af døgnet til deres fysiologiske behov

Billeder taget hvert kvarter af en silo med kalkskaller i en økologisk æglæggerstald illustrerer, hvordan høner er i stand til at styre, deres calciumoptag over døgnet, så det passer til deres behov for større calciummængder om aftenen. Stalden havde lys fra kl. 04:00 til 19:30. 

Hønerne havde meget lidt interesse i skallerne i løbet af morgenen, formiddagen og starten af eftermiddagen. Der var en mild stigning i interesse efter middag, men antallet af høner ved siloen kunne tælles på to hænder. 

Efter kl. 16 steg antallet af høner ved siloen markant og fra kl. 16:30 til 16:445 skete der en bemærkelsesværdig forøgelse i aktiviteten. Antallet af høner ved siloen var efter kl. 16:45 ikke længere muligt at tælle indtil starten af mørkeperioden. 

Æglæggende høner har ikke brug for høje mængder calcium før om eftermiddagen, det viser denne video tydeligt. Så konstant høje calciumniveauer i foderet er et unødvendigt spild samtidigt med, at det øger fosforudskillelsen fra hønens system. 

Metoder til strategisk calciumtildeling 

Calciumniveauet i foderet kan gennem et samarbejde med foderfirmaet reduceres. Det sikrer, at hønerne får mindre calcium i løbet af dagen, end de gør om aftenen, hvor de har brug for større mængder calcium.

Tildeling af en større mængde calcium om aftenen kan sikres på 2 måder, og du bør overveje, hvilken metode, der passer bedst til din produktion.

Tildelingsmetoder, der sikrer et højt optag af calcium sidst på dagen:

  1. Topdressing med kalkskaller i foderrenden om eftermiddagen 
  2. Siloer/trug med kalkskaller i stalden

Ved topdressing-metoden skal du ved en udfodring sidst på eftermiddagen tilføje kalkskaller til foderrenden. For at opnå en optimal effekt, skal du tilsætte calcium til foderrenden i forbindelse med den sidste udfodring før kl. 16:30 - og efterfølgende fodringer (Se video om høners optag af calcium i løbet af et døgn). Det sikrer, at hønerne får tilstrækkeligt calcium til æggeskalsdannelse. Det kræver dog, at alle høner kommer til foderrenden og spiser tilstrækkeligt i det tidsrum. Skallerne er hårde for fodersneglene, så det er vigtigt at holde øje med slid på foderanlægget. 

Siloer/trug med kalkskaller i stalden har den fordel, at det ikke kræver et stort system at tildele kalkskallerne strategisk. Hønerne er kendt for selv at kunne forstå deres calciumbehov, så derfor kan siloen med kalkskaller frit stå fremme hele dagen. Men siloen må aldrig stå tom og kræver derfor dagligt tilsyn og manuel opfyldning, for at hønerne ikke pludseligt kommer i calcium-underskud. Samtidigt er der ved silo også en mulighed for, at hønerne indtager kalkskaller som erstatning for kråseflint og berigelse, og dermed en risiko for, at nogle høner indtager for mange skaller i forhold til deres behov.

Artiklen er skrevet i projektet ORPHEUS, støttet af :