Udgivet 20.04.2023

Læsetid: ca. {0} minut[ter]

Lavprotein-foder til økologiske søer på friland

Foderblandinger med et lavt proteinindhold kan potentielt reducere miljøpåvirkningen, minimere importen af soja og forbedre økonomien på økologiske grisebedrifter.

Produktionsresultater fra en praktisk afprøvning og fra et dansk forsøg har vist, at det er muligt at reducere proteinindholdet i kraftfoderet til økologiske drægtige søer til 60-65 g standard fordøjeligt råprotein/FEso, når søerne samtidig har adgang til tilstrækkeligt grovfoder. 

Proteinindholdet kan sænkes til 60-65 g standard fordøjeligt råprotein/FEso uden det har en negativ effekt på søernes huld og produktionsresultaterne i faremarken. Faktisk blev der i forsøget observeret en positiv effekt på pattegrisenes kuldtilvækst og fravænningsvægt, ved fodring med en kraftfoderblanding med reduceret proteinniveau (63 g standard fordøjeligt råprotein/FEso) sammenlignet med en standard kraftfoderblanding (76 g standard fordøjeligt råprotein/FEso). 

Foder med et lavere proteinniveau har potentielt mange fordele:

  • Billigere foder = bedre økonomi
  • Reduceret miljøpåvirkning - kvælstofudledningen bliver mindre
  • Reduceret klimapåvirkning - importen af proteinfoder fra andre verdensdele reduceres

Proteinet i grovfoderet bør indregnes i foderblandingen 

Udover kraftfoderet bidrager grovfoderet også med protein. I den praktiske afprøvning og i forsøget med lavprotein lå den samlet tildelte mængde pr. so pr. dag på 260-270 g st. ford.  råprotein. Protein bidraget fra grovfoderet varierer meget afhængigt af besætningens foderstrategi, grovfodertype og kvalitet og lå i de ovennævnte undersøgelser mellem 10-50% af tildelt st. ford. råprotein. Den højeste andel var i en besætning, der kørte med fuldfoder (miks af grovfoder og kraftfoder).

Proteinindholdet i grovfoderet bør indregnes i foderblandingen for at undgå overforsyning af soen, og dermed øget N-tab til miljøet

Proteinniveauet skal justeres i forhold til:

  • Besætningens foderstrategi
  • Type og kvalitet af grovfoder
  • Søernes indtag af grovfoder og/eller græs

Fordøjeligheden af råprotein i græsensilage er ifølge fodermiddeltabellen 53 %. Nye resultater fra AU indikerer imidlertid, at fordøjeligheden af ensilage er højere end de 53 %, som fremgår af fodermiddeltabellen. Det er derfor muligt, at grovfoderet bidrager med mere protein, end vi umiddelbart har antaget. 

Praktisk afprøvning - se mere her

Innovationscenter for Økologisk Landbrug er i øjeblikket i gang med at afprøve de nye lave proteinnormer under praktiske forhold sammen med Vestjyllands Andel, Center for frilandsdyr, Hestbjerg Økologi og Krarup Landbrug Økologi.

Erfaringerne fra de to økologiske grisebedrifter, der er med i demonstrationsafprøvningen, kan ses i disse videoer. På Hestbjerg Økologi bliver der samtidig med afprøvningen af et kraftfoder med et lavt proteinniveau også afprøvet et restprodukt som grovfoder. Restproduktet er pressepulpen fra produktion af græsprotein. 

Hør om deres erfaringer og afprøvningen hos Hestbjerg Økologi i videoen her.

Hør om deres erfaringer og afprøvningen hos Krarup Landbrug Økologi i videoen her.