Udgivet 20.04.2023

Læsetid: ca. {0} minut[ter]

Lavprotein-foder til økologiske søer på friland

Foderblandinger med et lavt proteinindhold kan potentielt reducere miljøpåvirkningen, minimere importen af soja og forbedre økonomien på økologiske grisebedrifter.

Produktionsresultater fra et dansk forsøg, der sammenlignede fodring af drægtige økologiske søer med henholdsvis en kontrol foderblanding (76 g råprotein / FEso) og en foderblanding med reduceret proteinniveau (63 g råprotein / FEso) har vist, at det er muligt at fodre med et lavere proteinniveau end i kontrolblandingerne uden at gå på kompromis med produktionsresultaterne. Faktisk blev der observeret en positiv effekt på pattegrisenes kuldtilvækst og fravænningsvægt.

Foder med et lavere proteinniveau har potentielt mange fordele:

  • Billigere foder = bedre økonomi
  • Reduceret miljøpåvirkning - kvælstofudledningen bliver mindre
  • Reduceret klimapåvirkning - importen af proteinfoder fra andre verdensdele reduceres

Proteinmængden tilpasses efter søernes behov

Søernes behov for protein er afgørende for, hvor lavt proteinniveauet i foderet kan sættes. 

Proteinniveauet skal løbende justeres i forhold til:

  • Søernes cyklusdag – hvor langt de er i drægtigheden
  • Temperaturen i omgivelserne
  • Søernes indtag af grovfoder og/eller græs

Søernes huld og pattegrisenes tilvækst kan afsløre, om proteinniveauet er for lavt.

Nye resultater på vej

Innovationscenter for Økologisk Landbrug er i øjeblikket i gang med at afprøve de nye lave proteinnormer under praktiske forhold sammen med Vestjyllands Andel, Center for frilandsdyr, Hestbjerg Økologi og Krarup Landbrug Økologi.

Erfaringerne fra de to økologiske grisebedrifter, der er med i demonstrationsafprøvningen, kan ses i disse videoer. På Hestbjerg Økologi bliver der samtidig med afprøvningen af et kraftfoder med et lavt proteinniveau også afprøvet et restprodukt som grovfoder. Restproduktet er pressepulpen fra produktion af græsprotein. 

Hør om deres erfaringer og afprøvningen hos Hestbjerg Økologi i videoen her.

Hør om deres erfaringer og afprøvningen hos Krarup Landbrug Økologi i videoen her.

Resultaterne fra afprøvningen vil være tilgængelige senere på året her på icoel.dk. Skriv dig evt. op til vores nyhedsbrev, hvis du ikke vil gå glip af resultaterne.

For mere information om foder til grise