Udgivet 13.10.2023

Læsetid: ca. {0} minut[ter]

Økologiske kalve og ungdyr på græs kræver særligt fokus om efteråret

Ungdyr i alderen 6-12 mdr. skal være ude på græs indtil 1. november, når vejret, markens tilstand og hensyn til dyrenes velfærd tillader det. Kalve mellem 4 og 6 mdr. må tages på stald 1. september.

Efteråret på græs kan være en svær periode for økologiske kalve og ungdyr mellem 6 og 8 måneder på grund af parasitter, vådt og koldt vejr eller mangel på energi fra marken. For at undgå syge eller døde kalve er det derfor vigtigt at give besætningsgruppen ekstra opmærksomhed i perioden og være hurtigt ude med justeringer.

Økologiregler: alder og forholdene på marken afgør om dyrene skal være ude

Økologiske kalve, som ikke er fyldt 6 måneder, må ifølge økologireglerne tages på stald 1. september. Hvis kalven når at fylde 6 måneder inden 1. november, skal den igen have adgang til græsningsarealer fra det tidspunkt den er fyldt 6 måneder for at opfylde kravet om, at ungdyr i alderen 6-12 måneder som udgangspunkt skal have adgang til græsningsarealer indtil 1. november, hvis udendørsforholdene tillader det. 

Udendørsforholdene omfatter: 

 • Vejrforhold
 • Sæsonbestemte forhold
 • Jordbundens/græsarealets tilstand

Ungdyr kan tages på stald i efteråret, hvis en eller flere af disse parametre er opfyldt:

 • Vejret er vådt og koldt
 • Græsmarkerne er våde
 • Dyrene mistrives

I logbogen noteres det, hvis kalve eller ungdyr tages på stald i efteråret – eventuelt sammen med et billede af græsmarken, hvis det er græsmarkens tilstand, der er årsagen til, at dyrene er taget på stald.

Ungdyr i alderen 6-8 måneder kræver ekstra opmærksomhed, hvis de er på græs i perioden 1. september - 1. november. Hvis det er praktisk muligt, er det en god løsning, at kalve og ungdyr under 1 år går ude om dagen og kommer ind på stald om natten i efterårsperioden. Kravet er, at de har adgang til græs om dagen

Kontrol af afgræsning er en individuel vurdering af forholdene på dagen. 

Fokusområder for ungdyr på græs i efteråret

I perioden 1. september - 1. november er det særlig vigtigt at:

 • Holde øje med tegn på hoste og diarré og gribe hurtigt ind med behandling
 • Flytte kalvene og ungdyr under 1 år til en ren mark eller på stald, hvis de hoster eller har diarré
 • Tilpasse belægningsgraden, så der højest er 5-10 dyr pr. hektar
 • Give tilskudsfoder
  • f.eks. fri adgang til fuldfoder eller 1-1,5 kg korn eller kraftfoder pr. dyr pr. dag
 • Altid at holde foder- og vandtrug rene og sikret mod forurening med gødning
 • Tage kalvene/ungdyrene på stald om natten, hvis praktisk muligt. 
 • Sørg for muligheder for læ og ly

Dødeligheden hos ungdyr på græs stiger om efteråret

En opgørelse hos SEGES fra 2015 med 10 års data (juli 2005 - juli 2015) fra Kvægdatabasen viser en overdødelighed hos økologiske ungdyr mellem 6 og 8 måneder, som går på græs om efteråret. Opgørelsen omfatter kun kvier. Hos konventionelle kvier, som typisk er på stald, er der ingen stigning i dødeligheden gennem efteråret.

Forklaringen på en højere dødelighed hos øko-kvierne kan være lunge- eller løbe-tarm-parasitter, som kommer særlig til udtryk, når smittetrykket stiger sidst på sæsonen, og hvor vejret samtidig er vådt og koldt.

Læs mere om øko-kalve på græs

Øko-småkalve på græs – hvordan er reglerne? (icoel.dk)

Tips til at beskytte små økologiske kalve på græs mod parasitter (icoel.dk)