Udgivet 22.02.2023

Læsetid: ca. {0} minut[ter]

Frostfri drikkevandsforsyning på økologiske kvægbedrifter

Dyrene skal altid have adgang til frisk drikkevand, både nat og dag. Der kan derfor være behov for at frostsikre vandforsyningen og drikkevandet i vinterperioden.

Frostsikring af vandforsyningen gælder både for dyr på udearealer og dyr i åbne stalde og hytter.

Løsninger til sikring af frostfrit drikkevand:

  • Cirkulationspumpe og rundløb, som holder vandet i bevægelse
  • Drikkekopper med integreret varmelegeme
  • Frostsikringskabler til vandrør og -slanger
  • Termovandkar med bolde
  • Drikkekopper med selvtømmende ventil
  • Forsyningsledningen med vand skal ligge i frostfri dybde (1,20 m)
Foto: Camilla Kramer

Drikkeskål med varmetråd sikrer frostfrit drikkevand, og en betonring forhindrer dyrene i at ødelægge drikkeskålen.

Frostsikringsanlæg anbefales til stalde og hytter

I stalde er den nemmeste løsning én gang for alle at investere i et frostsikringsanlæg, som består af en cirkulationspumpe og termostat. Pumpen og termostaten sørger for at holde vandet tempereret og i bevægelse helt frem til drikkekar eller vandkopper. Hvis der er stikledninger med stillestående vand, som kan fryse til, lægges frostsikringskabler omkring eller skydes ind i vandrørene. 

Frostfri drikkekopper med indbyggede varmelegemer er velegnede til et cirkulerende varmesystem. I stalde til malkekvæg vil det sjældent være nødvendigt at frostsikre selve vandkarret, da malkekøernes forholdsvis store vandoptag sikrer, at der løbende tilføres nyt vand til vandkarret. 

I hytter og lignende, hvor vandforsyningen oftest består af drikkekopper, kan vandrør og vandslanger frostsikres ved at sno frostsikringskabler omkring dem, og det anbefales at anvende frostsikrede drikkekopper. 

Udearealer - strøm- og vandtilførslen er afgørende

Overvej om vandforsyningen skal være drikkekopper eller drikkekar/-trug. Det kommer an på, hvilke muligheder der er for strøm- og vandtilførsel.

Løsningen når du både  har vand og strøm i marken

En opvarmet drikkekop og frostsikringskabler omkring vandrør den bedste løsning, hvis der er mulighed for at trække både vand og el ud i marken.

Der er to mulige løsninger, når du kun har vand i marken

Et frostfrit isoleret vandkar, hvor vandtilførslen kommer fra frostfri dybde op under truget. En svømmeventil sørger for, at der hele tiden er jordvarmt vand ca. 6ºC i truget. Forbruget af vand sikrer, at nyt jordvarmt vand kommer til og holder truget frostfrit. Når dyrene drikker skubber de en kugle til side. Når dyrene er færdige med at drikke og går fra truget, lukker kuglen automatisk drikkeåbningen. Systemet anbefales ikke til højtydende malkekøer, da man risikerer, at de drikker for lidt vand. 

Drikkekopper eller drikkeautomater, der holdes frostfri med en selvtømmende ventil, er en anden løsning, der kan benyttes, hvis der kun er vand og ikke strøm til marken. Når drikkekoppen eller -automaten ikke er i brug, tømmes ventil og stigrør for vand, som ellers kan fryse til. Systemet er frostsikkert, blot vandledningen, der forsyner automaten, ligger i frostfri dybde. Ventilen er monteret i en brønd, som er nedgravet til frostfri dybde.

Løsningen når du kun har strøm i marken

Et frostfrit vandtrug med termostat er løsningen, hvis der er mulighed for strøm, men ikke vand på marken. Det skal fyldes med vand manuelt, men regulerer selv temperaturen, så vandet ikke fryser.

Tips til frostsikring af forsyningsledningerne 

Nedgrav altid forsyningsledningen med vand til vandkarret/vandkoppen i minimum 1,2 m dybde for at holde vandet frostfrit. Dybstrøelse kan også fungere som isoleringsmateriale, hvor forsyningsledningen med vand bliver ført under bunden af dybstrøelsen. Det er også en mulighed at lægge isolerede varmeledninger parallelt med vandledningerne, som holder vandet frostfrit. En varmetråd viklet om vandledningen, som ledes op i et isoleret rør til vandkoppen, kan sikre mod, at vandet fryser i den zone.