Udgivet 21.05.2024

Læsetid: ca. {0} minut[ter]

DMS giver overblik over behandlinger i økologiske kvægbesætninger

Udskriften 'Behandlingsoversigt øko' er med til at sikre, at der er styr på det økologiske behandlingsregnskab i besætningen og at dyr, som behandles 4. gang inden for 12 måneder, registreres og genomlægges.

Listen 'Behandlingsoversigt øko' optæller løbende behandlinger på enkeltdyr i økologiske besætninger. Udskriften giver overblik over, hvor mange behandlinger det enkelte dyr har fået. Som udgangspunkt er det kun behandlinger, som tæller med i behandlingsregnskabet, der fremgår af udskriften, men det er muligt at vælge alle behandlinger til, så udskriften opfylder kravene til den økologiske medicinlogbog.

DMS Vejledning til listeudskriften "Behandlingsoversigt øko"

Kun behandlinger, som tæller med i behandlingsregnskabet, fremgår af standardudskriften 

Det økologiske behandlingsregnskab inkluderer ikke alle sygdomsbehandlinger, selv om der er oprettet en medicinsk behandling, og medicinen kan være omfattet af en tilbageholdelsestid på mindst 48 timer.

Standardopsætningen for DMS-listen inkluderer ikke:

  • Bedøvelse brugt ved operationer
  • Vacciner og sera
  • Vitaminer og mineraler
  • Behandlinger mod parasitter
  • Behandlinger mod stikfluer/flueplage
  • Behandling med midler til intern pattelukning
  • Behandling med calcium, magnesium og glucosepræparater ved stofskiftelidelse som f.eks. kælvningsfeber/ketose, fordøjelsesforstyrrelser eller andet
  • Lovpligtige bekæmpelser

Vær opmærksom på, at hvis der er benyttet et andet præparat, f.eks. smertelindring sammen med de nævnte midler, kan det stadig tælle med i behandlingsregnskabet.

Tilpas DMS-listen til dine behov

DMS-listen ”Behandlingsoversigt Øko” finder du under menupunktet ”Listeudskrifter”. Her kan du opsætte kriterier for, hvilke dyregrupper og oplysninger der skal med på listen. Hvis listen skal bruges som medicinlogbog, skal opsætningen ændres, så den rå liste med alle behandlinger uden sammentælling og med oplysninger om medicin dannes.

Den enkelte besætning har selv ansvaret for, at behandlingsregnskabet er retvisende, da listen kun er vejledende. Vurderinger af, hvordan behandlinger skal indberettes, bør afstemmes med besætningsdyrlægen.

Optællingen i DMS tager blandt andet højde for, om der er genbehandlinger inden for 14 dage af samme sygdom og tæller det sammen til én behandling. Stiller dyrlægen samme diagnose mere end 14 dage efter et afsluttet behandlingsforløb, tæller det som ny behandling.

Sygdomskomplekser tages der ikke højde for

I det økologiske behandlingsregnskab, kan behandlinger af flere forskellige sygdomme regnes for én behandling, hvis de er relaaterede og en del af samme sygdomskompleks. 

DMS-udskriften kan imidlertid ikke automatisk afgøre om 2 forskellige sygdomme (sygdomskoder) kan være en del af samme sygdomskompleks, og det håndteres derfor ikke på listen. Vurderingen af om forskellige sygdomme tilhører et kompleks, f.eks. en tilbageholdt efterbyrd efterfulgt af en børbetændelse, kan foretages sammen med besætningsdyrlægen.

Læs mere om behandling i øko-besætninger og DMS