Udgivet 23.02.2024

Læsetid: ca. {0} minut[ter]

Det skal være nemt at skaffe god strøelse

Økologiske landmænd skal have nemt ved at skaffe strøelse, som er bekvemt for dyrene at ligge i. Nemt og bekvemt er titlen på Innovationscenter for Økologisk Landbrugs nye strøelsesprojekt.

I 2021 og 2023 trådte Brancheanbefalingerne for henholdsvis økologiske grise og kvæg i kraft med krav om, at mindst 50 % af den strøhalm, som anvendes, skal være økologisk. For nogle landmænd er det en udfordring at imødekomme 50 %-kravet. Det gælder særligt bedrifter, som har dybstrøelse. Udfordringen opstår, når udbuddet ikke kan følge efterspørgslen, som det nogle steder var tilfældet i 2023.

I 2023 undersøgte Innovationscenter for Økologisk Landbrug, om elefantgræs og havrehalmpiller helt eller delvist kunne erstatte halm.

Elefantgræs som alternativ strøelse til øko-kvæg

Snittet elefantgræs blev afprøvet som strøelse hos en økologisk landmand. Afprøvningen viste både fordele og ulemper ved den alternative strøelse. Læs mere om afprøvningen i artiklen her.

Elefantgræs som strøelse til kvæg

Foto: Jens Bonderup Kjeldsen

Elefantgræs støver - både under høst og strøning.

Piller af havrehalm som strøelse

Ligeledes blev halmpiller af havrehalm afprøvet hos en økologisk landmand. Havrehalm har ikke samme egnethed som strøelse som byg- og hvedehalm på grund af den glatte overflade, som hindrer væskeoptag. Men pelletering ødelægger havrehalmens overflade og øger herved dens sugeevne. Yderligere komprimeres strøelsen, når den pelleteres, hvilket gør det nemmere at flytte større mængder strøelse. Læs om afprøvningen af havrehalmpiller i artiklen her.

Havrehalm presset i piller til strøelse

Foto: Ann-Sofie Krogh Andreassen

Halmpiller, der har været anvendt til dybstrøelse. Pillerne er hårde og skal bearbejdes og have fugt for at smuldre og give et bekvemt leje.

Nye strøelseskilder skal levere på flere parametre

I 2024 graver vi et spadestik dybere i afdækningen af alternative strøelseskilder, hvor vi udover kvæg også fokuserer på grise. Projektet baseres på erfaringerne fra kvæg-projektet, men inddrager også fokus på merværdi af strøelsen. Målet er fortsat at finde en alternativ type økologisk strøelse, som kan leve op til strøhalms egenskaber og kvaliteter.

Baseret på en grundig gennemgang af mindre kendte og brugte typer af strøelse i ind og -udland vurderes deres egnethed ud fra en række parametre, som en potentiel ny type strøelse skal kunne levere på.

Nye typer af strøelse skal:

  • være egnet i det økologiske sædskifte
  • have en merværdi inden for eller uden for husdyrproducentens bedrift
  • kunne optage eller tilbageholde næringsstoffer i marken
  • sikre et behageligt leje for dyrene og have en god sugeevne

Yderligere belyses synergier mellem strøelse hos husdyrproducenter og biogasproducenter.

På baggrund af gennemgangen udpeger vi 1 eller 2 typer strøelse, som vi arbejder videre med. I arbejdet indgår også økonomiske beregninger af omkostninger for den økologiske landmand.

En væsentlig del af projektet er at afprøve strøelsen i praksis. Det vil foregå hos henholdsvis en økologisk griseproducent og en økologisk mælkeproducent. I samspil med landmændene vurderes den udvalgte strøelsestype mht. håndtering, støvgener m.m. samt strøelsens egnetheden til den pågældende dyrekategori, ligesom vi estimerer mængdebehovet ud fra afprøvningsperioden.

Vil du være med?

Har du erfaring med andre typer strøelse end halmprodukter, og vil du dele dem med os? Har du en grise- eller mælkeproduktion og lyst til at deltage i en afprøvning? Så hører vi rigtig gerne fra dig.