Udgivet 20.12.2022

Læsetid: ca. {0} minut[ter]

Trainee-stillinger for unge landmænd

Trainee-forløb er attraktivt for både den nyuddannede og arbejdsgiveren.

En trainee-stilling er ikke fast defineret, men er et udtryk for, at nyuddannede fortsætter deres uddannelse i en virksomhed for at blive endnu bedre rustet til at varetage en højere/ledende stilling gennem personlig og faglig udvikling. Det indebærer, at arbejdsgiver og medarbejder aftaler mål for uddannelseselementet i ansættelsen.

Nyuddannede produktionsledere, agrarøkonomer og Agro Business Managers har gennem et langt uddannelsesforløb fået viden og kompetencer om drift og økonomi. Det er af stor værdi for både de nyuddannede og deres kommende arbejdsgivere, at denne viden og de erhvervede kompetencer bruges og udvikles.

Nogle arbejdsgivere og medarbejdere er gode til at aftale, hvilke arbejdsopgaver og udviklingsmuligheder en stilling indeholder. Andre nøjes med at afstemme forventninger til arbejdstid og løn. I det sidste tilfælde er der stor risiko for, at ingen af de to parter får det optimale ud af ansættelsen.

Oprettelse af en trainee-stilling viser, at virksomheden har fokus på at bruge den nye medarbejders kompetencer bedst muligt, og medarbejdere vil opfatte det sådan, at virksomheden har fokus på vedkommendes personlige og faglige udvikling.

Hvis du kan tilbyde et trainee-forløb på din bedrift – og det afhænger ikke af, om produktionen er stor eller lille – bliver du mere attraktiv i konkurrencen om de dygtigste medarbejdere.

Formål

Der kan være flere mål med at oprette en trainee stilling, det kan fx være:

  • At lette overgangen fra ansat til ejerleder, da den ansatte bliver trænet i den selvstændige landmands opgaver og beslutninger.
  • At lette finansieringen, når trainee senere vil erhverve/etablere egen bedrift. Finansieringskilderne kan se, at trainee har forberedt sig målrettet på selv at blive ejerleder.
  • At ruste en nyuddannet landmand til at erhverve, etablere og lede egen bedrift.
  • At øge arbejdsgiverens mulighederne for at tiltrække attraktiv arbejdskraft og forbedre procedurer og beslutninger, der træffes på bedriften.

Indhold i en trainee-stilling

En trainee-stilling vil være unik i hvert enkelt ansættelsesforhold. Indholdet vil afhænge af virksomhedens art, produktion, størrelse og organisering. Indholdet i stillingen vil også afhænge af ejerens ønsker og krav samt trainees kompetencer, forventninger og fremtidsplaner.