Udgivet 20.12.2022

Læsetid: ca. {0} minut[ter]

Generationsskifte: Anbefalinger til køber

En række anbefalinger til dig, der vil købe ejendom.

Anbefalinger til køber

  • Et fælles projekt med fælles afsæt og fælles mål
  • Udform gennemarbejdet forretningsplan og budget
  • Dokumentér dine kompetencer og opnåede resultater
  • Hav tid nok og vær tålmodig
  • Vær realistisk om købspris
  • Overvej nøje hvilken vej markedet udvikler sig
  • Lav en overskuelig handleplan
  • Vær opmærksom ved glidende generationsskifte

Et fælles projekt med fælles afsæt og fælles mål

Hvis du har en ægtefælle/kæreste så sørg for, at I har en fælles forståelse af projektet. Det gælder både i forhold til geografi, gældsætning og risiko, arbejdstid, rollefordeling, fritid, familie og ferier etc. Hvis alle føler sig hørt og respekteret, bliver ejerskabet større og dermed også opbakningen i de perioder, hvor der er ekstra behov for det. I familiehandler er det meget vigtigt at eventuelle søskedende også involveres. Brug en ekstern rådgiver til at stille de svære spørgsmål.

Udform gennemarbejdet forretningsplan og budget

Unge, der vil ind i erhvervet, skal udforme en grundig projektbeskrivelse og forretningsplan både af hensyn til långivere og af hensyn til sig selv. Forretningsplan og et budget for denne er et nyttigt værktøj til at styre efter og til at blive skarp på hvilken virksomhed, man ønsker at etablere og hvorfor. For nogle volder det problemer - ikke mindst på skrift.

Økonomirådgiverne kan hjælpe med den del, men man skal selv kunne tænke planen igennem og vise indsigt og forståelse for, hvad det kræver at føre den ud i livet. Forretningsplanen bør underbygges med dokumentation for ejendommens miljøforhold, bygninger, jord, produktionseffektivitet og husdyrsundhed.

Dokumentér dine kompetencer og opnåede resultater

På samme måde skal der ligge et udførligt CV, der ud over anbefalinger og referencer dokumenterer opnåede resultater og ansvarsområder. Hvis der er nogle år til du skal ud at investere i landbrug, så sørg for, at du til den tid kan dokumentere og fremvise resultater opnået på andre bedrifter.

Gå i dialog med dine forventede kreditgivere og deres ønsker og forventninger til dine kompetencer. Jo større tillid de har til dig, og jo bedre dokumenterede resultater du kan fremvise, des bedre og billigere kreditvilkår, kan du opnå.

Hav tid nok og vær tålmodig

Det tager typisk 6-12 måneder at gennemføre en handel, hvis sagen er uproblematisk - ellers længere. Det tager tid at lave en god forretningsplan. Hertil kommer forhandlinger med långivere. Selv om første handel glipper, er arbejdet ikke spildt, for en del af det kan genbruges næste gang, den rigtige ejendom kommer til salg.

Vær realistisk om købspris

Er du forelsket i en ejendom, så vær professionel og realistisk. Mange førstegangskøbere begynder med at (op)justere de forventede udbytter i mark og stald, så de passer til den udbudte salgspris. Du skal gøre det omvendte: fastsæt realistiske gennemsnitlige årlige udbytter og beregn derfra hvad du vil give for bedriften, dvs. for a) virksomheden, b) herlighed og c) at udleve drømmen.

Købsprisen bør afspejle afkastet. Det er derfor sælgers realiserede resultater, der bør danne grundlaget for prisen på ejendommen - også i familiehandler. Særligt ved familiehandler kan det være hårdt at håndhæve, hvis forældrenes økonomi er svær. Vær realistisk og erkend, at I har modsatrettede interesser i en handel. Hav hver jeres rådgiver, så I kan lande en fornuftig handel for begge parter.

Overvej nøje hvilken vej, markedet udvikler sig

Mange staldbygninger har dårlig eller ingen alternativ anvendelse. Når du skal investere i en ejendom eller bygge nyt, bør du gøre det på en måde, så du løbende kan tilpasse dig nye markeder, nye trends og ny lovgivning. Med andre ord: undgå at afdrage på en bygning i 30 år, der kun i de næste 10 år kan opfylde kundernes ønsker til måden at producere på.

Lav en overskuelig handleplan

Når du skal købe ejendom, er der mange ting at forholde sig til. Det kan være til stor hjælp at have en overskuelig handleplan, hvoraf det fremgår, hvad der skal ske, hvornår det skal ske, og hvem der har ansvaret for, at det sker. Ud over at give dig selv et overblik kan det også skabe tryghed omkring processen hos kreditgivere og en eventuel gårdbestyrelse/gårdråd.

Vær opmærksom ved glidende generationsskifte

Et glidende generationsskifte kan være godt, men der skal tjenes penge i overgangsperioden. Den unge skal opbygge egenkapital for at kunne købe den ældre ud. Der er en del eksempler på I/S-konstruktioner, hvor det ikke er muligt for den unge at overtage den sidste del på det ønskede tidspunkt, fordi egenkapitalen er for spinkel.

Overvej ApS eller A/S som alternativ til I/S. I et I/S løber der handelsomkostninger på flere gange; i ApS og A/S handles anparter/aktier nemmere mellem parterne.