Udgivet 20.12.2022

Læsetid: ca. {0} minut[ter]

Generationsskifte: Anbefalinger til sælger

Anbefalinger til dig, der vil sælge en bedrift.

Anbefalinger til sælger:

  • Gør gården klar til salg i god tid
  • Vær realistisk om salgsprisen 
  • Vær opmærksom ved glidende generationsskifte 
  • Familiehandel:Skab tryghed for alle involverede

Gør gården klar til salg i god tid

Tid er ofte en mangelvare, når gården skal overdrages til næste generation. Skal der opbygges egenkapital, og skal produktiviteten løftes, kræver det en målrettet indsats, der nemt tager 6-8 år.

Mange generationsskifter strander, fordi gården ikke er gearet til et salg. Problemet er, at forrentning og økonomi på mange landbrug ikke er på et niveau, der kan berettige den ønskede salgspris, og som skal sikre en tålelig pensionisttilværelse et andet sted. Men mange kan nå at vende en økonomi, hvis de går i gang i tide. Tal med økonomikonsulenten og få klarhed over, om der er noget til pensionen, eller om der skal sadles om.

Økonomikonsulenterne ser desværre alt for mange eksempler på, at ældre landmænd ikke kan sælge uden at stå tilbage med gæld. I værste fald ender det med konkurs. Alternativt bliver gården måske solgt, men sælger kommer fra gården uden penge til pension. En kursændring over en årrække kan opbygge den nødvendige egenkapital.

Vær realistisk om salgspris

Det er sælgers realiserede resultater, der danner grundlaget for prisen på ejendommen – også i familiehandler.

Sæt dig i købers sted. Køber vil kun give en pris, der matcher sælgers realiserede afkast fra driften. Særligt ved familiehandler kan der hvile et pres på de unge, hvis forældrenes økonomi er svær. Vær realistisk og erkend, at der er modsatrettede interesser i en handel. Brug hver jeres rådgiver, så I i sidste ende lander en fornuftig handel for begge parter.

Familiehandel: Skab tryghed for alle involverede

I tidligere projekter er der udviklet og afprøvet en interviewmodel i forbindelse med familiehandler. Det er en givende metode, og deltagerne er efterfølgende bedre stillet end ved mange andre generationsskifter.

Interviewmodellen indebærer, at alle interessenter - dvs. sælger, køber, deres familier, søskende og i nogle tilfælde gårdens medarbejdere - bliver interviewet hver for sig for at klarlægge hvilke interesser, der er på spil for den enkelte. Det skaber et åbent rum for det, der ellers kan være svært at tale om. Efterfølgende bliver konklusionerne delt på et fælles møde, og det bliver aftalt hvilken grad af information, den enkelte ønsker i den videre proces.

Det giver tryghed og forebygger problemer senere, hvis alle parter er involveret fra start i processen.

 

 "Begynd processen, mindst fem år før generationsskiftet skal finde sted. Det giver dig tid og mulighed for at strømline bedriften, så den fremstår så veldrevet som muligt. På den måde får du det bedste afsæt for et vellykket generationsskifte." 

- Jens Peter Hermansen, chefkonsulent i Innovationscenter for Økologisk Landbrug