Udgivet 20.12.2022

Læsetid: ca. {0} minut[ter]

Nye etableringsformer

Alternative indgange til etablering for unge landmænd

Unge landmænd ser i stigende grad positivt på andre måder at etablere sig på end som selvejere, og gennem de senere år har vi set eksempler på, hvordan det kan praktiseres.

Forpagtning

Der er ofte tale om en eller anden form for forpagterløsning som indgang til erhvervet. Samarbejde er desuden et vigtigt og gennemgående element i de nye etableringsformer. Det kan være samarbejde mellem ny og etableret landmand, samarbejde mellem flere (unge) landmænd eller samarbejde med jordejere om etablering af yderligere, selvstændige virksomheder på en given ejendom.

En stor fordel ved en forpagterløsning er, at den letter finansieringskravet til køber, og den vil i de fleste tilfælde også øge afkastpotentialet, idet der bindes mindre kapital. Det øger alt andet lige sandsynligheden for at kunne skaffe ekstern finansiering, da købers egenfinansiering kommer til at vægte mere i den samlede finansiering.

Inden for forpagtning findes forskellige løsninger til finansiering af investeringer eller ejerskifte. Disse løsningsforslag er kendetegnet ved, at ’køber’ i en eller anden form forpagter enten hele eller dele af den bedrift/virksomhed, forpagter ønsker at drive. Forpagter får herved reduceret sin kapitalbinding i bedriften og har samtidig en mulighed for at købe eller undlade at købe bedriften i fremtiden.

Forpagtning er fleksibel og kan tilpasses enhver situation. Her er tre udvalgte eksempler.

  • Forpagtning ved jordbrugsfond
  • Forpagterløsning med ekstern investor
  • Forpagtningsløsning med nuværende ejer

Projektet Det Samfundsnyttige Landbrug (DSL) har bidraget med beskrivelser og udvikling af modeller for nye måder at etablere landbrugsvirksomhed på og har ydet sparring til nogle af de landmænd, der har valgt denne indgang til erhvervet.

På DSLs hjemmeside findes detaljerede beskrivelser af modeller og cases til inspiration. Der er tillige oprettet 'Mødestedet', hvor man kan efterspørge eller tilbyde samarbejdspartnere i forbindelse med etablering og generationsskifte.