Udgivet 24.05.2023

Læsetid: ca. {0} minut[ter]

Udbud af økologisk frø af vinterraps i OrganicXseeds 2024

I OrganicXseeds kan du undersøge udbuddet af økologisk frø af vinterraps til kommende sæson. Der udbydes lige nu fire sorter, herunder en hybridsort.

Tilgængelige sorter i OrganicXseeds

Herunder finder du en beskrivelse af, hvor du kan finde oplysninger om dyrkningsegenskaber for de enkelte sorter. Husk altid at tjekke OrganicXseeds for aktuelt udbud.

Butterfly

Butterfly er en velkendt linjesort, som er optaget på dansk sortsliste i 2017 og har frem til 2022 været med i landsforsøg og resultater herfra kan findes i SortInfo. Sorten udbydes af Nielsen & Smith A/S/Hornsyld Købmandsgaard A/S

Anton

Anton er en linjesort og en genganger i OrganicXseeds fra 2022 og 2023. Sorten blev optaget på dansk sortsliste i 2022, og du kan finde resultater for værdiafprøvning 2020-2021 og Landsforsøg 2023 i SortInfo. Sorten er desuden med i landsforsøg 2024. Sorten udbydes af Nielsen & Smith A/S/Hornsyld Købmandsgaard A/S

Randy

Sorten Randy udbydes for fjerde år i OrganicXseeds, der er tale om en østrigsk linjesort. Sorten har ikke været afprøvet i danske landsforsøg. Du kan finde østrigske resultater 2016-2019 her: Öl-, Faser- und Handelspflanzen - Beschreibende Sortenliste (baes.gv.at). Sorten udbydes af tyske Marktgesellschaft der Naturland Bauern AG.

Hostine

Hostine er en hybridsort, som også blev udbudt i OrganicXseeds i 2022 og 2023. Sorten udbydes af DLF Seeds A/S. Sorten er optaget på dansk sortsliste i 2021, og resultater for afprøvningsårene 2019 og 2020 kan findes i SortInfo. Den har ikke været i danske landsforsøg i 2021-2023 og indgår heller ikke i 2024. Sorten har været med i svenske forsøg i 2021-2023, som du kan se resultater fra her: sortval.nu. Du skal udfylde følgende felter:

  • ”Gröda”: ”Höstraps”
  • ”Tidsperioder”: ”2021, 2022 og 2023”
  • ”Områden”: ”Sverige” eller det ønskede område
  • ”Sorter”: ”Hostine” og eventuelle sorter, man ønsker at sammenholde med
  • ”Egenskaper”: her vælges den ønskede egenskab.

Sortsvalg til økologisk dyrkning

Dyrkningsegenskaber med særlig betydning i økologisk dyrkning, som du bør have fokus på:

  • Sundhed: sorten skal have de bedst mulige sygdomsresistenser.
  • Hurtig efterårsvækst: af hensyn til ukrudtskonkurrenceevne er det vigtigt, at jorden dækkes hurtigt, og det kan være særligt vigtigt, hvis der ikke radrenses, eller hvis der ikke er mulighed for tidlig såning.
  • Resistens mod skulpeopspring for at mindske spildfrø, som kan give problemer i den efterfølgende afgrøde og for at mindske risiko for udbyttetab, hvis du ønsker at høste vinterrapsen direkte.
  • Tidlig blomstring for at undgå glimmerbøsser, som skader blomsterknopperne, er det vigtigt, sorten blomstrer tidligt.

Hvis ingen af de tilgængelige sorter har de ønskede egenskaber, eller hvis du har dårlige erfaringer med at dyrke sorterne, er det muligt at søge dispensation til brug af en anden sort af konventionelt ubejdset frø. For at opnå en dispensation, skal du kunne godtgøre, at de tilgængelige sorter ikke kan anvendes på bedriften.

Hvis du ønsker at anvende en anden hybridsort end den tilgængelige hybridsort, skal du i din dispensationsansøgning også kunne godtgøre, hvorfor den tilgængelige hybridsort ikke kan anvendes på bedriften. 

Hybrid- eller linjesort

Det debatteres ofte, om økologiske producenter har brug for hybridsorter, eller om linjesorter kan anvendes. Hybridsorterne har i kraft af hybrideffekten en kraftig vækst og et potentiale ift. ukrudtskonkurrenceevne. En linjesort kan dog også lykkes, særligt en sort med god efterårsvækst, og hvis der er mulighed for at så tidligt eller lave radrensning. Resistens mod skulpeopspring er primært associeret til hybridsorter, og høstformen spiller derfor også en rolle i denne beslutning. 

Mere information på OrganicXseeds 

Find mere information på OrganicXseeds

Forbehold for ændringer

Der tages forbehold for løbende ændringer i udbud og tilgængelighed af økologisk frø.