Udgivet 31.01.2023

Læsetid: ca. {0} minut[ter]

Hudpleje: økologisk kvæg skal altid have adgang til kobørster

Brancheanbefalingerne gør, at økologisk kvæg skal have adgang til hudpleje både i alle staldafsnit samt på græsmarken. Opdræt, kødkvæg og dyr på græs er også om-fattet af reglerne.

Overgangsordningen for bedrifter med bygninger taget i brug før den 1. juli 2010 er ikke længere gældende.

Ændring trådte i kraft d. 1. juli 2022

Alle kvægbedrifter, der følger brancheanbefalingerne, har fra d. 1. juli 2022 skulle leve op til, at dyr skal kunne udføre deres naturlige hudpleje.

Dyrene skal som minimum have adgang til:

  • Malkekøer og goldkøer: 1 roterende mekanisk drevet kobørste pr. 50 køer
  • Køer i fællesforberedelsesbokse samt ammetanter: 1 roterende kobørste pr. 50 køer. Der er ikke krav om mekanisk drevet kobørste
  • Køer i enkeltkælvningsbokse: 1 stationær kobørste
  • Ungdyr og kalve i grupper (3 kalve eller flere): 1 stationær kobørste
  • Kødkvæg: 1 stationær kobørste pr. 50 dyr.
Foto: Erik Fog

Malkekøer og goldkøer skal have én roterende mekanisk drevet kobørste til rådighed pr. 50 køer. 

Beregning af kravet til antallet af roterende kobørster sker ved at runde op til nærmeste hele antal kobørster.

Antal roterende kobørster i forhold til antallet af køer:

  • 1-50 køer skal have én kobørste
  • 51-100 køer skal have to kobørster
  • 101-150 køer skal have tre kobørster

Brancheanbefalingerne sætter baren højere end lovgivningen

Antallet af roterende kobørster er skærpet i brancheanbefalingerne sammenlignet med Loven om hold af malkekvæg (nu Bekendtgørelse om dyrevelfærdsmæssige mindstekrav til hold af kvæg). I loven om hold af malkekvæg skal der være 1 børste ved op til 74 køer, 2 børster ved 75 til 124 køer, osv.

Udegående dyr på græs skal ifølge brancheanbefalingerne også have adgang til kobørste, træer, kløpind eller lignende, hvis de ikke har daglig adgang til de børster, som hænger i stalden. Vær opmærksom på, at heller ikke krav om adgang til hudpleje for dyr på græs er omfattet af Lov om hold af malkekvæg.

Kobørsterne skal altid være i en forfatning, så de opfyldet formålet. Det vil sige, at hårene for eksempel ikke må være slidt af, og stationære kobørster må ikke være løsthængende.

Brancheanbefalinger for økologiske kreaturer

Brancheanbefalinger for at højne dyrevelfærd, miljø og etik ved produktion af økologisk mælk og kød fra bedrifter med kreaturer er udarbejdet af Mejeriforeningen, Økologisk Landsforening og Økologisektionen i Landbrug og Fødevarer.