Udgivet 01.03.2023

Læsetid: ca. {0} minut[ter]

Byggeblad til udendørs sohold gælder stadig

Miljøministeriet arbejder på at revidere og indarbejde regler fra byggebladet i Husdyrgødningsbekendtgørelsen. Indtil da gælder byggebladet.

Miljøministeriet arbejder på at revidere og indarbejde reglerne fra byggebladet i Husdyrgødningsbekendtgørelsen. Den seneste udmelding fra miljøministeriet  er, at de forventer, ændringerne er klar til sommeren 2023.

Indtil den nye bekendtgørelse træder i kraft, gælder de nuværende regler og beregningen af foldareal i byggebladet. Vær opmærksom på, at kravet til foldareal skal justeres, hvis fravænningsalder og vægt ændres, eller hvis der sker en produktionsfremgang i antal fravænnede grise pr. årsso.

For eksempel gælder ved syv ugers fravænning og en vægt på 15 kg et minimumareal på 936 m2 pr. årsso og et areal til farefold på 449 m2 (tabel 1 i byggebladet).

Byggeblad

På Landbrugsinfo.dk findes regnearket Areal og foldstørrelser til grise på friland, som kan anvendes til de konkrete beregninger.

Foto: Linda Rosager Duve