Udgivet 23.02.2024

Læsetid: ca. {0} minut[ter]

Byggeblad til udendørs sohold - ingen ændringer i 2024

Miljøministeriet har i en periode arbejdet på at revidere og indarbejde regler fra byggebladet i Husdyrgødningsbekendtgørelsen. Derfor gælder byggebladet stadig.

Miljøministeriet har arbejdet på at revidere og indarbejde reglerne fra byggebladet i Husdyrgødningsbekendtgørelsen. Den seneste udmelding fra miljøministeriet  er, at de ikke forventer nogle ændringer i 2024.

Indtil den nye bekendtgørelse træder i kraft, gælder de nuværende regler og beregningen af foldareal i byggebladet. Vær opmærksom på, at kravet til foldareal skal justeres, hvis fravænningsalder og vægt ændres, eller hvis der sker en produktionsfremgang i antal fravænnede grise pr. årsso.

For eksempel gælder ved syv ugers fravænning og en vægt på 15 kg et minimumareal på 936 m2 pr. årsso og et areal til farefold på 449 m2 (tabel 1 i byggebladet).

Byggeblad (pdf-fil, 6 s)

På Landbrugsinfo.dk findes regnearket Areal og foldstørrelser til grise på friland, som kan anvendes til de konkrete beregninger.

Foto: Linda Rosager Duve