Udgivet 26.05.2024

Læsetid: ca. {0} minut[ter]

Rodskæring kan bekæmpe kvik, agersvinemælk og agertidsel

Det er muligt at bekæmpe rodukrudt med minimal forstyrrelse af jorden. Vandret rodskæring virker bedst, viser forsøg i Sverige og Norge.

To rodskæringer om efteråret – særligt når den er vandret, er lige så effektive mod kvik, agertidsel og svinemælk som en mere intensiv behandling med tallerkenharve, fræser eller stubharve.

Det viser tre forsøg i Norge og Sverige, som omtales i Ekologisk Försöksrapport 2023. Forsøgene er gennemført i pløjet jord og med behandlinger i hhv. 7 og 15 cm’s dybde.

Vandret rodskæring har størst effekt

Formålet med forsøgene har været at finde en effektiv, maskinel løsning mod rodukrudt, som forstyrrer jorden mindre end de traditionelle redskaber. Og det er faktisk lykkedes. Kverneland har bidraget med udvikling af prototyper af både en vandret og lodret rodskærer. Lodret rodskæring har ikke lige så god effekt som vandret, men kan være velegnet i integrerede strategier sammen med andre tiltag, fremgår det af artiklen i forsøgsrapporten.

Efterafgrøder kan kombineres med rodskæring, hvilket giver yderligere muligheder for at udvikle mere innovative ukrudtsstrategier. Især vandret rodskæring kan anbefales som skånsom påvirkning af jorden i systemer med pløjning som for eksempel det økologiske.

Mindre erosion og fosfortab

Resultaterne viser, at vandret rodskæring ikke øger risikoen for jorderosion eller udvaskning af næringsstoffer i forhold til ubehandlet jord. Jorderosionen er 60 pct. mindre og fosfortabet 52 pct. mindre end ved bearbejdning med en harve med skiveskær.

Tidspunktet for pløjning kan have betydning for effekten på kvik. Bekæmpelsen var god på forårspløjet jord, men ikke tilfredsstillende på efterårspløjet jord.

Behandlingsdybden havde kun lille betydning for ukrudtseffekten. Det kan skyldes, at rodukrudtet er jævnt fordelt  i profilen pga. pløjningen, eller at dybdeforskellen i praksis ikke har været så stor som planlagt, skriver forskerne.

Ekologisk Försöksrapport 2023, Hushållningssällskapen (pdf 72 sider, se artikel s. 40)

Foto: Lars Olav Brandsæter

Kvernelands prototype af en vandret rodskærer i funktion i en stubmark.

Foto: Lars Olav Brandsæter

Vingeskær og tallerkener på redskabet.

Forsøgene i Norge og Sverige fortsætter de kommende år i projektet SUSWECO, oplyser projektleder Björn Ringselle fra RISE Research Institutes of Sweden.

Fokus vil være på kombination af efterafgrøder og rodskæring i korn. Metoden har både relevans for økologisk jordbrug, hvor ukrudtsregulering med reduceret jordbearbejdning er en udfordring, og konventionel dyrkning som alternativ til herbicider. Forskningen skal afdække effektivitet mod ukrudt og energibehov til rodskæring samt understøtte nye formationsanalysealgoritmer til stedspecifik ukrudtsbekæmpelse.