Udgivet 26.04.2023

Læsetid: ca. {0} minut[ter]

Radrensning er et godt værktøj ved højt ukrudtstryk

Ved lavt ukrudtstryk kan man opnå en fin kontrol med ukrudtet ved harvning, men er ukrudtstrykket højt, er det bedre at radrense

Ukrudt skal håndteres på både kort og langt sigt i de økologiske marker. På langt sigt med et robust og varieret sædskifte, hvor ukrudtet er under konstant pres af afgrøde og efterafgrøde, og på kort sigt i valget af ukrudtsbekæmpelse i den enkelte afgrøde i den enkelte mark det enkelte år.

Ukrudtskontrol på mellemlangt sigt

Men der er også et mellemlangt, strategisk sigte, når det kommer til valg af redskaber til ukrudtskontrol. Kontrollerer jeg som økolog bedst ukrudtet med ukrudtsharve eller radrenser? Det er et spørgsmål, økologer ofte stiller sig selv. For at besvare spørgsmålet har vi i regi af de økologiske landsforsøg gennemført forsøg over fire år, hvor der på samme position er blevet gennemført ukrudtsstrategier med enten ukrudtsharve eller radrenser kombineret med normal og 20 % forøget udsædsmængde i de harvede led.

Vælg redskab efter ukrudtstryk

Resultaterne fra dette forsøg svarer ikke entydigt på spørgsmålet med et enten-eller men snarere, at det afhænger af ukrudtstrykket i marken. Ved et højt ukrudtstryk opnår man således en markant reduktion i ukrudtsdækningen ved skridning ved at radrense gennem flere år i stedet for at ukrudtsharve. Ved et lavt ukrudtstryk er der derimod ikke forskel i ukrudtsdækningen ved skridning, og her vil ukrudtsharvning være tilstrækkelig.

Forsøg med forskellige strategier til ukrudtskontrol i samme position i fire år.

Ukrudtsbekæmpelse Rækkeafstand      Udsædsmængde
Blindharvning + ukrudtsharvning 12,5 Normal
Blindharvning + ukrudtsharvning   12,5 + 20 %
Blindharvning 12,5 + 20 %
Blindharvning + radrensning 25 Normal
Blindharvning + 2 x radrensning  25 Normal

 

Omhu og timing er afgørende

For at opnå succes med ukrudtskontrollen skal du som økologisk landmand være omhyggelig med dit faglige arbejde, når det gælder at tilrettelægge et robust sædskifte, ligesom det kræver stor omhu ved såbedstilberedning, såning og gødskning at sikre en veletableret og kraftig afgrøde, der yder den optimale konkurrence mod ukrudtet.

Ligeledes er timing og omhu helt afgørende for effekten af den ukrudtsbekæmpelse, du vælger at udføre. Både ved brug af ukrudtsharven og radrenseren kan man opnå en effekt på over 90 % bekæmpelse af ukrudtet ved veludført arbejde, når ukrudtet er mest såbart omkring kimbladsstadiet.

Læring og konklusioner fra forsøg

Fire års forsøg med samme ukrudtsstrategi i samme position hvert år viser:

  • De fire forsøgsår gav ikke et entydigt svar på, om ukrudtsstrategierne reducerede eller øgede mængden af ukrudt over årene, men der var meget stor forskel i ukrudtsmængden mellem årene.
  • Ved et lavt ukrudtstryk, med under 20 % dækning af jorden ved skridning, kan blindharvning kombineret med ukrudtsharvning sikre en god kontrol med ukrudtet
  • Ved et højt ukrudtstryk, med over 20 % dækning af jorden ved skridning, skal der både blind-harves og radrenses for at kontrollere ukrudtet

Anbefalinger baseret på forsøg

I årene 2014-2016 blev der gennemført en række forsøg, hvor effekten af forskellige strategier for ukrudtsbekæmpelse blev sammenlignet. Baseret på disse forsøg, kan vi give en række anbefalinger til ukrudtsbekæmpelse i økologiske afgrøder.

  • En veletableret afgrøde er den vigtigste faktor for at hæmme ukrudtet – vær derfor meget omhyggelig med såbed og afgrødeetablering i et jævnt og godt såbed
  • Rettidighed er afgørende for effekten af ukrudtsbekæmpelsen. Lige omkring ukrudtets fremspiring opnås langt den største effekt med både ukrudtsharve og radrenser
  • Blindharv altid og gerne to gange med få dages mellemrum
  • Ukrudtsharvning bør sigte mod ukrudt på kimbladsstadiet. Ukrudt med løvblade kan ikke effektivt bekæmpes med en ukrudtsharve
  • Ved et højt ukrudtstryk med over 20 % dækning ved skridning yder blindharvning kombineret med radrensning en effektiv bekæmpelse og kan reducere ukrudtsdækningen ved skridning med 65 til 85 %
  • Radrens en til to gange. Tre gange radrensning er kun nødvendigt, hvis der er et problem med tidsler
Foto: Lars Egelund Olsen

Ved et højt ukrudtstryk kan en korrekt og rettidig radrensning sikre kontrollen med ukrudtet og reducere ukrudtet med 65-85 %. Her er afgrøden vårbyg.

Artiklen har været bragt i MARK nr. 4 2023