Udgivet 12.12.2022

Læsetid: ca. {0} minut[ter]

Økologer må gerne bruge hurtigtvirkende gødninger

Må man bruge gødninger med letoptageligt kvælstof i økologien? Ja, viser en nærlæsning af økologireglerne.

Tildeling af gødning med hurtigtvirkende kvælstof tidligt i vækstsæsonen kan hæve udbytterne for afgrøder med stort kvælstofbehov i økologisk jordbrug og dermed gøre produktionen mere klimaeffektiv. Det kan blive afgørende for den videre udvikling og udbredelse af økologisk jordbrug. Men vil det ikke svare til at bruge mineralsk kunstgødning, kan man spørge?

I projektet ClimOptic har vi undersøgt, om man i økologisk jordbrug kan opnå en klimafordel ved at dyrke kløvergræs til biogasproduktion og efterbehandle den afgassede gødning, så økologerne kan få adgang til hurtigtvirkende kvælstofholdige gødninger, der kan hæve udbyttet.

Separeret flydende gødning virker og må anvendes

Projektet viser en god udbytteeffekt, når flydende, separeret gødning med et højt indhold af ammonium nedfældes før vækstsæsonen. Vi har også gennemført en nøje vurdering af, om de teknikker, der bruges på biogasanlægget, og selve brugen af de effektive flydende gødninger lever op til de økologiske principper og regler. Det korte svar er, at det lever godt op til både principper og regler, og Landbrugsstyrelsen har også undervejs i projektet meddelt, at den type gødning kan bruges i økologisk jordbrug.

Men i vurderingen kommer det også frem, at der er en del uklarhed omkring mineralsk og letopløselig gødning. Reglerne forbyder brug af mineralsk kvælstofgødning, hvilket må forstås som kemisk fremstillet kunstgødning. Derimod er der ikke forbud mod at bruge gødninger med letoptageligt kvælstof, og det ville også være ulogisk, da såvel gylle og ajle som kompost indeholder letoptageligt kvælstof i form af ammonium og nitrat.

Økologi skal ses som et samlet system

Økologiforordningen beskriver økologisk produktion som et produktionssystem, der bl.a. kombinerer bedste praksis på miljø- og klimaområdet, en høj grad af biodiversitet, bevarelse af naturressourcer – og er i overensstemmelse med forbrugernes efterspørgsel efter produkter, der produceres ved anvendelse af naturlige stoffer og processer.

Systemet med at dyrke mere kløvergræs, bruge det til biogasproduktion og efterfølgende tilbageføre næringsstofferne via den afgassede gødning passer fint til den beskrivelse. Det er håbet, at projektet kan hjælpe en mere effektiv kvælstofudnyttelse på vej i økologisk jordbrug, og at det beskrevne system kan blive økonomisk attraktivt.

 

Rapport: Økologiske principper og regler i relation til teknik til optimering af kvælstofforsyning i økologisk jordbrug (pdf, 25 sider)