Udgivet 01.02.2023

Læsetid: ca. {0} minut[ter]

Glycerin til biogas

Økologisk GMO-frihedserklæring skal foreligge fra 2022

Siden 2017 har biogasanlæg, der bruger vegetabilsk glycerin, kunnet afsætte afgasset gødning til økologiske bedrifter, selvom der ikke var GMO-frihedserklæring for den anvendte glycerin. Den praksis forlænges ikke efter 2021, hvor en ny økologiforordning træder i kraft.

Biogasanlæg skal dokumentere gmo-fri glycerin

Biogasanlæg, der leverer afgasset gødning til økologer, skal således sørge for, at de har dokumentation for GMO-frihed på glycerin og andre GMO-risikoprodukter, der anvendes i de tanke, hvor gødningen til økologerne produ-ceres.

Hvis glycerinen er produceret i EU, er dokumentation for oprindelsesland tilstrækkeligt. Eneste undtagelse er, hvis glycerinen er produceret af majs dyrket i Spanien, da der dyrkes GMO-majs der. Her vil der fortsat være krav om GMO-frihedserklæring.

Såfremt det besluttes i EU-regi, at der må dyrkes GMO-afgrøder i andre medlemslande, vil kravet til GMO-frihedserklæring også komme til at omfatte disse afgrøder og deres oprindelseslande.

Dokumentationen skal videresendes til de økologiske landmænd, der modtager gødningen. Det kan foregå via Landbrugsstyrelsen som beskrevet sidst i denne artikel.

Dokumentationen for GMO-frihed kan lettest sikres ved, at biogasanlægget tydeligt i bestillingen af f.eks. glycerin markerer, at det skal være et GMO-frit produkt. Tilsvarende skal det fremgå på faktura og evt. på tilhørende produktblad at produktet er ”non-GMO” eller ”GMO-fri”. Ellers kan sælger af produktet benytte GMO-frihedserklæring, der kan downloades fra Landbrugsstyrelsens hjemmeside.

Faglig meddelelse fra Landbrugsstyrelsen

Landbrugsstyrelsen har sendt en meddelelse ud med præcisering af reglerne for dokumentation af GMO-frihed ved indkøb af GMO-risikoprodukter, specifikt glycerin. Reglerne skal overholdes for alle GMO-risikoprodukter fra 1. januar 2022, hvor den ny økologiforordning trådte i kraft.

I Økologivejledning 2022 står:

”Hvis du bruger glycerin i anlægget, skal den være af vegetabilsk oprindelse jf. bilag 2., og ligesom andre GMO-risikoprodukter, skal du have bekræftelse for GMO-frihed. Denne bekræftelse af at produktet ikke indeholder GMO (er GMO-frit/non-GMO), vil typisk fremgå af faktura og følgeseddel, samt evt. produktblad. Du kan også bruge blanketten "Sælgers erklæring om GMO-frihed”, som du kan finde på Landbrugsstyrelsens hjemmeside".

Lastvogn med gylle
Foto: Erik Fog

Biogasanlæg, der bruger glycerin og afsætter gødning til økologer, skal fremover dokumentere, at glycerinen er gmo-fri.

Forskellige former for dokumentation

Vejledningsteksten betyder altså, at sælger skal kunne dokumentere over for dig, at det produkt, de sælger dig og sender til dig fra deres lager, er GMO-frit. Denne dokumentation kan enten fremgå af faktura og evt. produktblad, eller ved at sælger skriver under på en GMO-frihedserklæring.

Du kan også bede sælger om at anvende følgende eksempel på tekst til faktura og/eller produktblad:

”Jeg (virksomhedsnavn) bekræfter herved, at dette produkt ikke er blevet fremstillet af eller med genetisk modificerede organismer (GMO'er) jf. (EU) 2018/848, artikel 11, stk. 1 og 4. Hvis der er oplysninger, der strider mod nøjagtigheden af denne erklæring, forpligter jeg mig til omgående at informere vores kunder, samt det kontrolorgan/kontrolmyndighed, som kunderne er underlagt."

Uanset om du anvender faktura eller frihedserklæring som dokumentation, skal følgende altid fremgå af dokumentationen:

  • Produktnavn
  • Batchnummer
  • Ordlyden ”non-GMO”, ”GMO-fri” eller tilsvarende i direkte forbindelse med det solgte produkt (f.eks. ”non-GMO glycerin”).

Tilsvarende gælder, at uanset om du anvender frihedserklæring eller dokumentation via faktura og evt. produktblad, så er du underlagt følgende krav:

Produktet du anvender, skal indkøbes som GMO-frit/non-GMO, og det er dig, der skal kunne dokumentere overfor økologikontrollen, at glycerinen er indkøbt som sådan, hvis du ønsker at levere afgasset biomasse til økologiske producenter.

Blanketten ”Erklæring om GMO-frihed” kan hentes på Landbrugsstyrelsens hjemmeside.

Dokumentation via Landbrugsstyrelsen

Biogasanlæg kan med fordel indberette de indkøbte biomasser, der danner basis for gødningen til økologer, direkte til Landbrugsstyrelsen.

Så er der løbende styr på, at kun øko-godkendte biomasser anvendes, og dokumentationen er på plads i forhold til kontrollen på de økologiske bedrifter, der modtager gødningen.

Ordningen er beskrevet nærmere i denne artikel om bedre dokumentation af afgasset gødning.

Yderligere hjælp og information

Har du spørgsmål om økologisk biogas, så hjælper vi gerne.

Bioøkonomi-teamet i Innovationscenter for Økologisk Landbrug, SEGES og DLBR Biogas kan hjælpe med afklaring af spørgsmål om anvendelse af biogasgødning og om, hvordan man kan etablere biogasanlæg med økologistatus, så mængden af økologisk gødning kan blive større i fremtiden.