Udgivet 15.02.2023

Læsetid: ca. {0} minut[ter]

Dokumentering af afgasset gødning til økologiske bedrifter

Godkendte biomasser er dit ansvar som økologisk landmand

Når afgasset gødning skal leveres til de økologiske bedrifter, giver det den nødvendige sikkerhed, at biomasserne er vurderet i forhold til økologireglerne. Biogasanlæg kan nu indberette biomasser til Landbrugsstyrelsen, som laver vurderingen.

Godkendte biomasser er dit ansvar som økolog

Den enkelte økolog har ansvaret for at sikre, at biogasanlægget kun bruger biomasser, som er dækket af økologivejledningens bilag 2. Dog har biogasanlæggene ofte et behov for at holde oplysningerne om anvendte biomasser internt, da der en hård konkurrence om gode biomasser mellem biogasanlæggene. Dokumentationen af biomasser der tilføres til biogasanlæg, har derfor længe været præget af problemer og usikkerheder.

Du skal have styr på dokumentationen af afgasset gødning

Hvis biogasanlægget ikke ønsker at give dig fuld oplysning om, hvilke biomasser de har brugt til den afgassede gødning du modtager, fordi de benytter fortrolige biomasser, kan de sende dokumentationen, der skal bruges af økologikontrollen, til Landbrugsstyrelsen.

På den måde får biogasanlægget også styrelsens vurdering af, om alle de tilførte biomasser til anlægget overholder økologireglerne.

Når Landbrugsstyrelsen har godkendt de anvendte biomasser, kan økologer, der modtager den afgassede gødning, få besked hos styrelsen eller via biogasanlægget.

Biogasanlægget skal løbende indberette til Landbrugsstyrelsen, når der kommer nye typer af biomasser til anlægget. Det er vigtigt at den nye blanding er godkendt af styrelsen, inden den leveres som afgasset gødning til de økologiske bedrifter.

Landbrugsstyrelsen har en onlineliste over biogasanlæg, som de har godkendt til at levere afgasset gødning til økologiske bedrifter.

Det er vigtigt med en god aftale med biogasanlægget

Ansvaret for den anvendte gødning ligger fortsat hos den økologiske landmand. Du skal derfor, som økologisk landmand, sørge for, at det biogasanlæg, du får sin gødning fra, tager ansvar for at de anvendte biomasser er dækket af økologivejledningens bilag 2.

Med de nye regler kan du nu kontakte biogasanlægget og henvise til den nye service fra Landbrugsstyrelsen, der gør det mere sikkert for anlægget at overholde økologireglerne.

Læs meddelelsen fra Landbrugsstyrelsen om bedre dokumentation af afgasset gødning

Overhold karenstiden

Biogasanlæg der har anvendt ikke-økogodkendte biomasser, skal køre med økologigodkendte biomasser i mindst én biomasse-opholdstid (anlægsspecifikt), inden der må køres afgasset biomasse til økologiske bedrifter.