Udgivet 09.12.2022

Læsetid: ca. {0} minut[ter]

Kvalitet og renhed i recirkulerede gødninger

Der er en række udfordringer ved at bruge restprodukter som alternativ til husdyrgødning. Dem er Innovationscenter for Økologisk Landbrug i gang med at afdække.

Den økologiske branche ønsker at indfase alternativer til konventionel husdyrgødning for at øge selvforsyningsgraden med næringsstoffer og troværdigheden omkring den økologiske produktion Samtidig er det et politisk mål, at det økologiske landbrugsareal skal vokse. Men hvor skal gødningen til et øget areal komme fra, og hvilke udfordringer ligger der i at bruge for eksempel madaffald som alternativ til husdyrgødning? De spørgsmål er Innovationscenter for Økologisk Landbrug i gang med at finde svarene på.

Biogas af madaffald i fokus

Innovationscenter for Økologisk Landbrug har undersøgt, hvilke uønskede forurenende stoffer der findes i genanvendt materiale, og hvordan man kan behandle materialet for at reducere mængden af disse stoffer, inden det genanvendte materiale anvendes på marken. Undersøgelserne har fokus på biogasgylle fra madaffald og affald fra detailhandel og procesindustri og resultaterne er samlet i rapporten Barriers of recycled fertiliser use in organic farming.

- Vi skal have styr på, om gødningerne er sikre at anvende for miljøet og for de fødevarer, de skal nære. Vi mangler desuden analyser af, hvorvidt det genanvendte materiale stemmer overens med de økologiske principper og dermed kan bruges i større skala i det økologiske landbrug,” fortæller Maria Alejandra Arias Escobar, der er specialkonsulent og forfatter til rapporten, der er skrevet i EU-projektet Organic Plus

Forståelsen af gødning skal udvides

Udfordringen ved at bruge genanvendt materiale som gødning er, at der er mange forskellige typer af forurenende stoffer med forskellige karakteristika, der kræver forskellige teknikker for at blive reduceret eller fjernet. I husholdningsaffald er mikroplast i form af rester fra affaldsposer og fra affald, der ikke er sorteret korrekt, det forurenende stof, forklarer Maria Alejandra Arias Escobar.

En stram regulering på området sætter grænserne for, hvilket materiale man kan bruge som gødning i økologisk landbrug. Indtil nu har vi i Danmark primært fokuseret på at genanvende husholdningsaffald som gødning til den økologiske produktion.

- Økologien har brug for en bredere forståelse af genanvendte biomasser, der kan anvendes til gødning, og vi har brug for at definere de forskellige forurenende stoffer og regulere området, så de kan bruges forsvarligt i økologisk landbrug. Hvis vi ikke vil mangle gødning til det økologiske landbrug i fremtiden, skal vi turde se på nye alternativer som for eksempel slam, siger Maria Escobar.

Rapport: Barriers of recycled fertiliser use in organic farming (pdf på engelsk, 15 sider)

Foto: Casper Lauersen

Husholdningsaffald er en af de tilladte kilder til næringsstoffer i økologisk landbrug.