Udgivet 21.12.2021

Læsetid: ca. {0} minut[ter]

Kartofler har meget lavt klimaaftryk

Danske kartofler er en klimassuces

Kartofler har et markant lavere klimaaftryk end både ris, pasta og rodfrugter. Alligevel falder forbruget støt. Innovationscenter for Økologisk Landbrug arbejder med at dokumentere klimaaftrykket fra økologiske spisekartofler og understøtte branchen i at sælge flere.

Danske kartofler er en klimasucces. De gule knolde har et meget lavt klimaaftryk sammenlignet med stort set alle andre fødevarer. Men det kan blive endnu bedre, og derfor er Innovationscenter for Økologisk Landbrug i gang med at lave konkrete beregninger på flere økologiske bedrifter i projektet ’Danske økologiske spisekartofler – klimaguld fra muld til mund’.

Det sker med det nyudviklede Landbrugets Klimaværktøj. Formålet er at dokumentere den økologiske kartoffels klimaaftryk og pege på led i produktionen, hvor management og praksis kan fintunes, så klimaaftrykket bliver endnu mindre, end det allerede er. Det fortæller projektleder Malte Nybo Andersen, som i disse dage går og venter på svar på en projektansøgning, så arbejdet forhåbentlig kan fortsætte i 2022.

Fortjener plads på den grønne tallerken

”Vi har et klimamæssigt godt udgangspunkt med en afgrøde, vi er gode til at dyrke, og som har et højt udbyttepotentiale. Kartoflen fortjener en plads på den klimavenlige tallerken på linje med bælgfrugterne, men desværre er kartoflen ikke populær blandt især de unge. Ud over at dokumentere klimaaftrykket er der derfor også brug for udvikling og nytænkning i branchen, hvis det skal slå igennem i salget,” siger han.

Salget af økologiske kartofler er steget pænt de senere år, men det samlede forbrug af spisekartofler falder. Økologiske spisekartofler udgør nu 25 pct. af det samlede areal med spisekartofler mod 10 pct. i 2014.

Foto: Karen Munk Nielsen

Kun danske æbler og pærer i sæson slår kartofler, når det gælder lavt klimaaftryk. Foto: Karen Munk Nielsen Innovationscenter for Økologisk Landbrug. 

Samarbejde skal løfte kartoflen

”Det er en lille branche, og samarbejde med den konventionelle del og i hele kæden er helt essentielt for, at vi i fællesskab kan øge interessen for spisekartoflen. Derfor gør vi også en indsats for at styrke netværk på tværs af branchen,” fortæller Malte Nybo Andersen, som i november var vært for netop en netværksdag for producenter, virksomheder og brancheorganisationer.

Kvalitet er et af de områder, økologer og konventionelle avlere kan samarbejde om. Malte Nybo Andersen nævner som eksempel skindkvaliteten.

”Vi er oppe mod importerede kartofler med meget fint skind. De danske jorder er her en udfordring, og det er nødvendigt at tage kvalitetsdiskussionen med forbrugerne. Jeg håber, vi kan sætte større fokus på klima, smag og anvendelighed, for vi får formentlig aldrig et udseende som egyptiske kartofler, der er dyrket i sand,” siger han.  

Læs mere om klimakartofler og netværksmødet i netavisen Økologisk Nu.

På baggrund af klimaregnskaber på bedrifter med kartoffelavl er der udarbejdet en grafik, der viser hvor, udledninger af drivhusgasser sker.

Se klimagrafik