Udgivet 28.03.2023

Læsetid: ca. {0} minut[ter]

Effekter af mellemafgrøde af kløver i havre

I et svensk studie har en undersået kløverblanding øget antallet af bestøvere, undertrykt ukrudt og mindsket antallet af rodlevende nematoder.

Økologisk planteavl er i høj grad afhængig af naturlig kontrol med skadedyr, sygdomme og ukrudt. Diversitet bidrager til en robust afgrøde, og i et svensk studie har forskere undersøgt effekten af at dyrke en undersået kløverblanding i havre. Blandingen bestod af blodkløver, perserkløver og squarrosekløver. Blandingen blev sået samtidig eller op til en uge efter havren i 13 marker, heraf 10 hos økologiske avlere. Rækkeafstanden i havre varierede fra 12,5 cm til 33 cm.

Sammenlignet med felter i nærliggende havremarker uden mellemafgrøde fandt forskerne en række forskelle. Der var flere bestøvere i forsøgsarealet - jo mere kløverbiomasse, jo flere blomster og bestøvere. Kløveren bidrog også til at undertrykke ukrudtet i markerne, og endelig blev der registreret færre rodlevende nematoder.

Samme udbytte men lavere proteinindhold

Kløverblandingen var ikke gunstig på alle undersøgte parametre. For eksempel var der færre edderkopper i forsøgsfelterne end i den sammenlignelige mark uden kløver. Udbyttet i havre blev ikke påvirket af kløveren, dog var der et lavere protein-indhold i havren med kløver, så en vis konkurrence om ressourcerne var der i vækståret, og forskerne fandt ikke et øget indhold af Nmin i jorden det følgende forår.