Udgivet 01.05.2023

Læsetid: ca. {0} minut[ter]

Økologisk silomajs - dyrkningsvejledning

Tidlige sorter, jordtemperatur, rodukrudt og efterafgrøder ved dyrkning efter kløvergræs er særlige fokuspunkter ved dyrkning af øko-silomajs

Når du skal dyrke økologisk silomajs, er det en god ide at forholde dig til nedenstående punkter: 

  • Anvend sorter der er tidlige i forhold til dyrkningsområdet, da økologiske majs sås senere end konventionelle majs 
  • Så først majs når jordtemperaturen er stabil over 10o C
  • Så ikke majs i marker med rodukrudt
  • Etableres majs efter kløvergræs er det ekstra vigtigt med en veletableret efterafgrøde.

Udsæd:

  • Der skal sås efter et plantetal på 90.000- 100.000 planter pr. m2, færrest ved sen såning.  
  • Majs leveres i sække med ca. 50.000 frø pr. sæk. Med den spireprocent på 90 skal der sås 2 til 2,2 unit pr. ha. 
  • Vægten på en sæk varierer mellem 8 og 20 kg. Da økologisk majs sås dybt skal sækken helst minimum veje 14 kg. 
  • Bestil ny udsæd som er koldtestet. Ved modtagelsen tjekkes om frøet er nyt, plomberingsmåned og år står på den blå mærkeseddel på sækken. Gem altid den blå mærkeseddel fra elle de udsåede frøpartier. 

Der skal anvendes økologisk udsæd, hvis det er til rådighed.
Udbud ses i www.organicXseeds.dk

 

Artiklen er en del af temaet

Dyrkningsvejledninger for vårsåede afgrøder

I dette tema finder du vidover hver enkelt afgrøde med viden om bl.a. dyrkning, ukrudtsbekæmpelse, sygdomme, skadedyr, vækst og høst.