Udgivet 17.02.2023

Læsetid: ca. {0} minut[ter]

Økologisk linse - dyrkningsvejledning

Svag ukrudtskonkurrence og jordtemperatur ved såning er særlige fokuspunkter ved dyrkning af øko-linser

Linser dyrkes i meget begrænset omfang i Danmark. Dyrkningsvejledningen er baseret på erfaringer herfra og anvisninger fra andre dyrkningsområder i verden. 

Arealet med linser i Danmark er begrænset, fordi det er en relativt ny afgrøde, der har fået aktualitet i forbindelse med et øget fokus på plantebaserede proteinfødevarer. Men arealet og dyrkningserfaring er steget de seneste år. Linser anvendes direkte som fødevare.

Når du skal dyrke økologiske linser, er det en god ide at forholde dig til nedenstående punkter:

  • Linser kan dyrkes i hele landet, men på sandjord vil udbyttet blive begrænset at tørke.
  • Linser har meget svag ukrudtskonkurrenceevne og skal derfor sås i en ren mark.
  • Linser kan sås når jordtemperaturen er 5 grader C. 

Udsæd:

  • Der skal sås et plantetal på 110-150 spiredygtige frø/planter pr. m(højest ved forventning om højt ukrudtstryk og i sorter med små frø)
  • Frøstørrelsen/tusindkornsvægten (TKV) varierer fra sort til sort mellem 25-70 g.
  • Markspiringsprocenten vurderes til 70-85 pct. afhængigt af såbedet
  • Normalt ligger udsædsmængden i intervallet 35-70 kg pr. ha.

Udsædsmængden beregnes efter formlen:

Udsæd i kg pr.ha=Ønsket antal planter pr.m2 x TKV/Procent markspiring

Der skal anvendes økologisk udsæd, hvis det er til rådighed.
Udbud ses i www.organicXseeds.dk

 

Artiklen er en del af temaet

Dyrkningsvejledninger for vårsåede afgrøder

I dette tema finder du vidover hver enkelt afgrøde med viden om bl.a. dyrkning, ukrudtsbekæmpelse, sygdomme, skadedyr, vækst og høst.