Udgivet 17.04.2024

Læsetid: ca. {0} minut[ter]

Økologisk kikært - dyrkningsvejledning

Lunt klima, tørre lokaliteter, jordtemperatur ved såning og valg af sorter er særlige fokuspunkter ved dyrkning af økologisk kikært.

Kikærter dyrkes til fødevarer og er ikke egnet til dyrkning i alle dele af landet. Kikærters optimale vækst er i et varmere klima, og afgrøden trives ikke i områder med meget nedbør. 

Kikærter er en ny afgrøde i Danmark, og dyrkningserfaringerne er begrænsede. Denne dyrkningsvejledning er derfor baseret på den viden, som findes i Danmark, og udenlandske dyrkningsanbefalinger fra hovedsageligt Canada.

Når du skal dyrke økologiske kikærter, er det en god ide at forholde dig til nedenstående punkter: 

  • Kikærter kan dyrkes på alle jordtyper, dog ikke lavbundsjorde.
  • Kikærter kræver et lunt klima uden megen nedbør og en tør stabil høstperiode.
  • Kikærter modner sent og uensartet. En tør lokalitet kan hjælpe på afmodningen, og afgrøden klarer sig relativt godt under tørre forhold, da den har pælerod.
  • Under fugtige forhold vil kikærterne være tvemodne og grønne frø gør det svært at tørre afgrøden og giver dårlig smag.
  • Anbefalingerne jordtemperatur ved såning er 7oC for desi-typen og 10oC for kabuli-typen.
  • Under danske forhold er de mørke desi kikærter mere robuste, da de kan sås tidligt og er tidligere modne, men der er størst efterspørgsel på de lyse kabuli kikærter.

Udsæd:

  • Der skal sås et plantetal på 45 spiredygtige frø/planter pr. m2
  • Frøstørrelsen/tusindkornsvægten (TKV) varierer fra sort til sort mellem 250-500 g.
  • Markspiringsprocenten vurderes til 70-85 % afhængigt af såbedet
  • Normalt ligger udsædsmængden i intervallet 130-200 kg pr. ha. for desi-typer og i intervallet 170-320 kg pr. ha. for kabuli-typer.

Udsædsmængden beregnes efter formlen:

Udsæd i kg pr.ha=Ønsket antal planter pr.m2 x TKV/Procent markspiring

Der skal anvendes økologisk udsæd, hvis det er til rådighed. Udbud ses i www.OrganicXseeds.dk.

 

Artiklen er en del af temaet

Dyrkningsvejledninger for vårsåede afgrøder

I dette tema finder du vidover hver enkelt afgrøde med viden om bl.a. dyrkning, ukrudtsbekæmpelse, sygdomme, skadedyr, vækst og høst.