Udgivet 23.01.2024

Læsetid: ca. {0} minut[ter]

Bælgsæd og andre afgrøder til konsum: Husk at indregne meromkostninger

Dyrkning af afgrøder – særligt bælgsæd – til konsum vinder frem. Du kan langt hen ad vejen trække på erfaringer med dyrkning af samme eller lignende arter til foder, men der kan være en række forskelle, som betyder en del for økonomien i produktionen, og særlige krav til glutenfri produktion.

Her får du en introduktion til et værktøj, som hjælper dig til at estimere de opgaver, der kan være knyttet til produktionen, og som også kan understøtte værdisætning af meromkostninger. Som en særlig funktion kan værktøjet også beregne den nødvendige merpris på afgrøden til konsum for at opnå samme dækningsbidrag efter arbejde og maskiner som ved dyrkning af arten til foder.

Du finder også en vejledning om glutenfri produktion med fokus på muligheder, krav og økonomi:

Vejledning: Glutenfri afgrødeproduktion (pdf, 7 s.)

 

Værktøj: Beregn meromkostninger ved at dyrke til konsum (Excel-fil)

Sådan anvender du værktøjet

Værktøjet giver mulighed for at specificere de opgaver, der skal løses ved dyrkning af konsumafgrøder fra etablering til lagring og tørring, og som adskiller sig fra dyrkning af samme art til foder.

Værktøjet bygger på afgrødekalkuler for økologisk dyrkning af markært, hestebønner, lupiner og havre på henholdsvis uvandet sandjord, vandet sandjord og lerjord. 

Værktøjet er udviklet af Innovationscenter for Økologisk Landbrug med støtte fra Fonden for Økologisk Landbrug og i samarbejde med SEGES Innovation.

Areal og udbytte

I værktøjets startfane angiver du det antal hektar, der dyrkes med afgrøden, så faste omkostninger kan fordeles på det relevante antal hektar. Desuden kan du angive eventuelle restriktioner som den specifikke art giver på afgrødevalget (f.eks. kornfri forfrugt ved dyrkning af glutenfri havre).

På udbyttesiden angiver du, om der forventes frarensning, og hvilken pris der eventuelt kan opnås for den frarensede mængde.

Stykomkostninger 

Du kan angive et eventuelt pristillæg til udsæden i forhold til at købe udsæd til foder, og der er mulighed for at angive en mængde af afgrøden som anvendes til at ”skylle” anlæg igennem ved opstart af høst, og det pristab der forventes realiseret på mængden.

Maskin- og arbejdsomkostninger 

I forbindelse med dyrkning af afgrøder til konsum kan der ligge en række arbejdsopgaver omkring rengøring og håndtering, som bør indregnes ved vurdering af afgrødens potentiale.

De opgaver kan bl.a. omfatte ekstra rengøring af såmaskine, lugning i marken, ekstra rengøring af mejetærsker, ekstra rengøring af vogne, ekstra rengøring af lager/silo og ekstra rengøring af transportanlæg (redlere, snegle osv.).

Der kan eventuelt også være behov for ekstra skadedyrssikring, skårlægning af afgrøden og ekstra skånsomhed ved håndtering.

Herudover kan der opstå andre behov, som i værktøjet kan angives under ”Øvrige ekstraomkostninger konsum”. 
 
Disse elementer kan alle angives under overskriften ”Maskin- og arbejdsomkostninger” i værktøjet. 

Priser 

For at gøre det nemt at lave en følsomhedsvurdering kan du indtaste priser på afgrøderne til såvel foder som konsum nederst på værktøjets startside.

Resultater

Nedenfor kan du se et eksempel på et resultat af anvendelse af værktøjet, hvor ovenstående forudsætninger er inddraget. I eksemplet er der estimeret omkostninger ved dyrkning af 15 hektar markært til konsum, hvor det forudsættes, at meropgaverne omkring dyrkning til konsum afsluttes første gang de påbegyndes – f.eks. at der sås færdigt, så såmaskinen kun skal rengøres én gang pr. afgrøde.

Se eksempel

Meromkostningerne opgøres i eksemplet til 43 øre pr. kg, og derfor skal afgrøden til konsum koste mindst 4,48 kr. pr. kg, hvis afgrøden til foder koster 4,05 kr. pr. kg, og dækningsbidraget mindst skal være på samme niveau.

Resultatfaner

Der er to låste kalkulefaner, hvor indholdet ikke kan ændres, dels for afgrøderne til foder og dels til konsum. Det samme indhold findes også på to ulåste faner, hvor du frit kan tilpasse kalkulerne med egne forventninger.

Ansvar ved brug af værktøjet

Innovationscenter for Økologisk Landbrug påtager sig intet ansvar for tab, herunder driftstab, avancetab eller anden form for direkte eller indirekte tab ved anvendelse af dette værktøj eller tilknyttede informationer og applikationer.

 

Støttet af: