Ny og opdateret viden til økologiske landmænd

Introduktion

Formålet er at indsamle, producere og formidle ny og aktuel viden og opdatere værktøjer til økologiske landmænd for at opbygge landmænds kompetencer, øge produktionen og styrke det økologiske landbrugs konkurrenceevne og robusthed. Målet er at lytte til behov fra primærproduktionen for derved at afklare, hvad der er behov for viden om - her og nu og i nær fremtid. Viden indsamles og suppleres med nyproduceret viden fra dette og andre projekter og bearbejdes med henblik på at imødekomme landmænd og implementere denne viden direkte på bedriften. For at styrke landmandens beslutningsgrundlag vil projektet arbejde med regler og vilkår for de økologiske bedrifter.

Projektet er opdelt i to arbejdspakker. I AP 1 formidles aktuel faglig viden og resultater fra afsluttede projekter inden for økologisk produktion og fra forskningen. I AP2 formidles gældende økologiregler og vilkår for den økologiske produktion. Der indsamles og formidles viden om følgende emner: Gødning (især mangan) og gødningsøkonomi, nye sorter, kredsløb, faremarker, betydning af foder og vand i farefolden, brystbensfrakturer, fjerpilningsnøgle, mobile stalde, ressorcehabitater i landskabet, blomsterstriber med mere. Der formidles via digitale kanaler, og landmændene vil få tilbud om at deltage i markvandringer og demonstrationsaktiviteter.

Projektet vil bidrage til at indhente og udbrede viden om økologiske temaer ved deltagelse i kongresser og konferencer nationalt og internationalt, herunder Økologikongres 2023, hvor en stor videnstand etableres. Projektets effekt er, at aktuel faglig viden vil være med til at sikre og optimere produktionsapparatet i den primære sektor og dermed sikre den nødvendige indtjening. Desuden sikres det, at den økologiske produktion tager hensyn til en bæredygtig produktion hvad angår natur, dyrevelfærd, miljø og klima.

Forventede resultater

De forventede resultater fra projektet bliver offentliggjort på denne internetside: 4. kvartal 2023. Projektets resultater stilles gratis til rådighed.

Projektresultater 2023

Artikler

OrganicXseeds - den danske frødatabase. Artikel på icoel.dk

Økologisk heterogent materiale – en ny type såsæd. Artikel på icoel.dk

Når du bruger egen udsæd i økologisk produktion. Artikel på icoel.dk

Frugttræer i OrganicXseeds. Artikel på icoel.dk

Planter og frø af grønsager til økologisk dyrkning. Artikel på icoel.dk

Udsæd til økologisk majsdyrkning. Artikel på icoel.dk

Frøblandinger til økologer. Artikel på icoel.dk

Nyt om økologisk havredyrkning.  Artikel i Økologi Inspiration til jordbruget.

Økologisk arealstøtte 2023. Artikel på icoel.dk

Planteformeringsmateriale fra omlægningsmarker. Artikel på icoel.dk

Frø af efterafgrøder, græs og kløver til økologisk dyrkning. Artikel på icoel.dk

Læggekartofler til økologisk dyrkning. Artikel på icoel.dk

Regler for goldbehandling i øko-kvægbesætninger. Artikel på icoel.dk.

OrganicXlivestock – den danske økologiske husdyrdatabase. Artikel på icoel.dk.

Vær opmærksom på regler for omlægningstid for økologisk oksekød.  Artikel på icoel.dk

Regler for gødning ved omlægning til økologi. Artikel på icoel.dk.

Nye recirkulerede slow-release-gødninger. Artikel i Økologi Inspiration til jordbruget.

Tillæg til økologisk produktion af frugt, bær og nødder. Artikel på icoel.dk.

Handelsgødning til økologisk produktion kan øge udbyttet. Artikel til fagmagasinet MARK.

Bekæmp bjørneklo på din bedrift. Artikel på icoel.dk

Økologisk eller konventionel produktion – tænk langsigtet Artikel i fagmagasinet KVÆG.

Manganmangel - en skjult dræber i økologisk korn. Artikel på icoel.dk 

Udbud af økologisk frø af vinterraps i OrganicXseeds 2023. Artikel på icoel.dk

Vinterhvedesorter med brødkvalitet i OrganicXseeds. Artikel på icoel.dk

Hent nyttig viden i de økologiske sortsforsøg. Artikel på icoel.dk. 

Ensilerings- og konserveringsmidler til øko-foder og drikkevand - sådan må de bruges. Artikel på icoel.dk. 

Det er nu, du skal skaffe halm hos naboen. Artikel på icoel.dk. 

Fire veje til mere grovfoder, når regn afløser tørke. Artikel på icoel.dk. 

Gode råd til landmænd ramt af tørke. Artikel på icoel.dk. 

Grovfoder - det er tid til at lægge nødplaner. Artikel på icoel.dk. 

Tilpasning af regler og tilladelser. Artikel på icoel.dk. 

Tørke - status over fodersituationen. Artikel på icoel.dk. 

Tørke og økonomi. Artikel på icoel.dk. 

Tørke - få strøelse nok. Artikel på icoel.dk. 

Tørke: mulighed for dispensation til lavere grovfoderandel. Artikel på icoel.dk. 

Tørke: sådan prioriterer du vand til markvanding. Artikel på icoel.dk. 

Tørke: tjek dine kontrakter og aftaler. Artikel på icoel.dk. 

Udnyt tørken og få styr på rodukrudtet. Artikel på icoel.dk. 

Budgetkalkuler for økologisk landbrug 2024. Artikel på icoel.dk.

Økologisk arealstøtte 2024. Artikel på icoel.dk

Hent nyttig viden i de økologiske sortsforsøg. Artikel med resultater fra økologiske sortsforsøg på icoel.dk. 

Økologiske sortsforsøg. Artikel med generel viden og ny model for økologiske sortsforsøg på icoel.dk.

Let adgang til foder kan øge tilvæksten hos smågrise. Artikel på icoel.dk.

Måling af græshøjde styrker afgræsningen. Artikel på icoel.dk.

Gødningsberegner. Artikel på icoel.dk.

Gødningsberegner. Beregningsværktøj.

Brancheanbefalinger for økologiske kreaturer. Artikel på icoel.dk.

Hudpleje: økologisk kvæg skal altid have adgang til kobørster. Artikel på icoel.dk. 

Øko-småkalve på græs  - hvordan er reglerne. Artikel på icoel.dk. 

Regler for strøelse hos økologiske kvæg. Artikel på icoel.dk.

Fiskeensilage kan indgå i biogasgødning til økologisk landbrug. Artikel på icoel.dk. 

Byggeblad til udendørs sohold - ingen ændringer i 2023. Artikel på icoel.dk. 

Øko-kalve skal have opfyldt deres suttebehov. Artikel på icoel.dk. 

Ko-præmie kan søges frem til 23. maj. Artikel på icoel.dk. 

Afgræsning med ikke-økologiske dyr på økologiske marker. Artikel på icoel.dk. 

Nye tillæg til eksisterende øko-tilsagn. Artikel på icoel.dk. 

Ubesvarede spørgsmål om brystbensfrakturer. Artikel i fagmagasinet "Økologi - Inspiration til jordbruget". 

Kalve på græs kræver særligt fokus om efteråret. Artikel på icoel.dk. 

Søg tilskud til Miljø- og klimateknologi 2023. Artikel på icoel.dk. 

Økologisk arealstøtte - endelige støttesatser for 2023. Artikel på icoel.dk. 

Kulstof- og kvælstofkredsløb i økologisk landbrug. Artikel på icoel.dk. 

Resultater fra Økologiske Landsforsøg. Artikel i Videnscenter for Økologisk Landbrugs Årsskift.

Rapport/notat

Afrapportering i Landsforsøgene. Sukkerroer s. 233-234 i afsnittet Økologisk dyrkning. 

Dyrkningsvejledninger 

Dyrkningsvejledning økologisk vårbyg. Dyrkningsvejledning på icoel.dk

Økologisk vårhvede - dyrkningsvejledning. Dyrkningsvejledning på icoel.dk.

Nyttedyr i marken. Tiltag, der opbygger og vedligeholder
en robust population af nyttedyr og grundbeskrivelse af funktionel biodiversitet.

Opslag på sociale medier

Ny teknologi er med til at sikre, at landbrugets redskaber hele tiden bliver bedre og mere effektive. Opslag på Innovationscenter for Økologisk Landbrugs LinkedIn om  deltagelse i FIRA 2023 med ny viden om robotteknologi.

Såning af undersåede efterafgrøder.  Opslag på Innovationscenter for Økologisk Landbrugs Facebookside.

Så din økologiske havre nu. Opslag på Innovationscenter for Økologisk Landbrugs Facebookside.

Markrobotterne er på vej. Opslag på Innovationscenter for Økologisk Landbrugs Facebookside.

Overvejer du at lægge om? Opslag på Innovationscenter for Økologisk Landbrugs Facebookside.

Guide til biostimulanter. Opslag på Innovationscenter for Økologisk Landbrugs Facebookside.

Tørke - få overblik over, hvad du som landmand kan gøre. Opslag på Innovationscenter for Økologisk Landbrugs Facebookside.

Tørke - har du strøelse nok? Opslag på Innovationscenter for Økologisk Landbrugs Facebookside.

Ko og kalv sammen kan gøres enkelt. Opslag på Innovationscenter for Økologisk Landbrugs Facebookside.

Tvemodnet korn - prioriter tørring. Facebookopslag på facebooksiden Innovationscenter for Økologisk Landbrug med link til dyrkningsvejledninger på icoel.dk.

Vær opmærksom på manganmangel i vintersæd. Facebookopslag på facebooksiden Innovationscenter for Økologisk Landbrug med link til artikel på icoel.dk

Let adgang til foder kan øge tilvæksten hos smågrise. Facebookopslag på facebooksiden Innovationscenter for Økologisk Landbrug med link til artikel på icoel.dk

Opslag på Facebook bedst brug af 4 pct udyrkede arealer. Facebookopslag på facebooksiden Innovationscenter for Økologisk Landbrug. 

Faremarksmanual i ny digital version. Facebookopslag på facebooksiden Innovationscenter for Økologisk Landbrug med link til artikel på icoel.dk.

Lugtesansen er vigtig for grise. Facebookopslag på facebooksiden Innovationscenter for Økologisk Landbrug med link til artikel på icoel.dk.

Præsentationer på workshop, møder og konferencer o.l.

Ukrudt og rodukrudt. Præsentation på Lundbæk Landbrugsskole d. 5. januar 2023

Naturtiltag på landbrugsbedrifter. Oplæg VKST d. 3. oktober 2023.

Nytte af 4 pct. ikke produktive arealer. Oplæg på Økologisk Landsforenings webinar. 

Naturtiltag på landbrugsbedrifter. Oplæg på Bornholm. 

CAP for kødkvægproducenter. Oplæg for SydJysk kødkvæg d. 2. marts 2023. 

CAP med fokus på økologi. Oplæg for økologisk jordbrugsfond d. 20. november. 

Det gode kontrolbesøg. Oplæg på Økologikongres 2023.

Kulstofkredsløbet. PowerPoint præsentation.

Kvælstofkredsløbet. PowerPoint præsentation.

Faktaark

Regler for gødning ved omlægning til økologi. Artikel på icoel.dk.

Guide til biostimulanter. Flowchart, der afgør om biostimulanter må anvendes.

Nytte af 4 pct. ikke produktive arealer. Faktaark med simple anbefalinger vedr. 4 pct. kravet. 

Regler for tilskud til skovlandbrug i 2023. 

Regler for økologiske slagtekyllinger. 

Regler for økologisk ægproduktion. 

Regler for økologisk grisehold

Nyhedsmails og omtaler

Læggekartofler - fristen for ansøgning om dispensation er 1. marts. Nyhedsmail, Innovationscenter for Økologisk Landbrug.

Udsæd med omlægningsstatus. Nyhedsmail, Innovationscenter for Økologisk Landbrug.

Vær opmærksom på manganmangel i vintersæd. Omtale i nyhedsbrev fra Innovationscenter for Økologisk Landbrug med link til artikel

Omtale af katalog om nyttedyr i nyhedsbrev fra Innovationscenter for Økologisk Landbrug. Omtale af katalog om nyttedyr i nyhedsbrev fra Innovationscenter for Økologisk Landbrug  

Vinterhvede - find sorter. Nyhedsmail, Innovationscenter for Økologisk Landbrug. 

Fiskeensilage. Nyhedsmail, Innovationscenter for Økologisk Landbrug. 

Fremvisninger/demonstrationer/indlæg eller lignende

Markvandring i sortsforsøg, Sønderjylland d. 23. juni. Fremvisning af sortsforsøg i vårbyg og vårhvede, markbilag

Markvandring i forbindelse med sommermøde for lokalt projektarbejde. Markvandring med fokus på brak og blomsterstriber. 

Digitale værktøjer

Faremarksmanualen. Faremarksmanualen er en vejledning til at opnå det bedst mulige produktionsresultat. Manualen omhandler perioden fra etablering af farefolden til fravænning af pattegrisene.

Plakater

Kulstoffet er i kredsløb. Kulstof plakat. 

Kvælstoffet er i kredsløb. Kvælstof plakat.