Ny og opdateret viden til økologiske landmænd

Introduktion

Formålet er at indsamle, producere og formidle ny og aktuel viden og opdatere værktøjer til økologiske landmænd for at opbygge landmænds kompetencer, øge produktionen og styrke det økologiske landbrugs konkurrenceevne og robusthed. Målet er at lytte til behov fra primærproduktionen for derved at afklare, hvad der er behov for viden om - her og nu og i nær fremtid. Viden indsamles og suppleres med nyproduceret viden fra dette og andre projekter og bearbejdes med henblik på at imødekomme landmænd og implementere denne viden direkte på bedriften. For at styrke landmandens beslutningsgrundlag vil projektet arbejde med regler og vilkår for de økologiske bedrifter.

Projektet er opdelt i to arbejdspakker. I AP 1 formidles aktuel faglig viden og resultater fra afsluttede projekter inden for økologisk produktion og fra forskningen. I AP2 formidles gældende økologiregler og vilkår for den økologiske produktion. Der indsamles og formidles viden om følgende emner: Gødning (især mangan) og gødningsøkonomi, nye sorter, kredsløb, faremarker, betydning af foder og vand i farefolden, brystbensfrakturer, fjerpilningsnøgle, mobile stalde, ressorcehabitater i landskabet, blomsterstriber med mere. Der formidles via digitale kanaler, og landmændene vil få tilbud om at deltage i markvandringer og demonstrationsaktiviteter.

Projektet vil bidrage til at indhente og udbrede viden om økologiske temaer ved deltagelse i kongresser og konferencer nationalt og internationalt, herunder Økologikongres 2023, hvor en stor videnstand etableres. Projektets effekt er, at aktuel faglig viden vil være med til at sikre og optimere produktionsapparatet i den primære sektor og dermed sikre den nødvendige indtjening. Desuden sikres det, at den økologiske produktion tager hensyn til en bæredygtig produktion hvad angår natur, dyrevelfærd, miljø og klima.

Forventede resultater

De forventede resultater fra projektet bliver offentliggjort på denne internetside: 4. kvartal 2023. Projektets resultater stilles gratis til rådighed.

Projektresultater 2023

Artikler

OrganicXseeds - den danske frødatabase. Artikel på icoel.dk

Økologisk heterogent materiale – en ny type såsæd. Artikel på icoel.dk

Når du bruger egen udsæd i økologisk produktion. Artikel på icoel.dk

Frugttræer i OrganicXseeds. Artikel på icoel.dk

Planter og frø af grønsager til økologisk dyrkning. Artikel på icoel.dk

Udsæd til økologisk majsdyrkning. Artikel på icoel.dk

Frøblandinger til økologer. Artikel på icoel.dk

Planteformeringsmateriale fra omlægningsmarker. Artikel på icoel.dk

Frø af efterafgrøder, græs og kløver til økologisk dyrkning. Artikel på icoel.dk

Læggekartofler til økologisk dyrkning. Artikel på icoel.dk

Vær opmærksom på regler for omlægningstid for økologisk oksekød. Artikel på icoel.dk

Dyrkningsvejledninger 

Dyrkningsvejledning økologisk vårbyg. Dyrkningsvejledning på icoel.dk

Opslag på sociale medier

Ny teknologi er med til at sikre, at landbrugets redskaber hele tiden bliver bedre og mere effektive. Opslag på Innovationscenter for Økologisk Landbrugs LinkedIn om  deltagelse i FIRA 2023 med ny viden om robotteknologi.

Præsentationer på workshop, møder og konferencer o.l.

Ukrudt og rodukrudt. Præsentation på Lundbæk Landbrugsskole d. 5. januar 2023,