Udgivet 26.07.2022

Læsetid: ca. {0} minut[ter]

Udearealer i første omlægningsår

Økologiske grise og fjerkræ kan nu komme på udearealer allerede i 1. omlægningsår. Det skyldes en ændring i EU-forordningen.

Loft på andel af omlægningsfoder i samlet foderration

Første års omlægningsfoder må maks. udgøre 20 pct. af den samlede foderration på årsbasis.

Tilsammen må 1. års omlægningsfoder, og 2. års omlægningsfoder (f.eks. i indkøbt foderblanding eller i foder til hjemmeblanding) maks. udgøre 25 pct. for den enkelte dyregruppe. Foderplaner og beregningen af indholdet af førsteårs-, og indkøbt omlægningsfoder skal fremgå tydeligt ved økologikontrol. 

Øko-griseproducenter: Vær opmærksomme på søerne

Søerne kræver ekstra opmærksomhed, da de kan optage store mængder græs fra marken. En gennemsnitsso vil årligt optage omtrent 8 kg frisk græs, hvilket svarer til ca. 13,6 pct. af den årlige foderration. 

Opmærksomhedspunkter, når du har dyr på 1. års omlægningsmarker (0-12 mdr. fra påbegyndt omlægning): 

  • andelen af 2. års omlægningsfoder i indkøbte foderblandinger
  • andelen af omlægningsfoder i hjemmeblandinger
  • slæt fra omlægningsmarker, der anvendes som grovfoder f.eks. i vinterperioden

Øko-fjerkræproducenter: Undgå maks. forbrug af 2. års omlægningsfoder

Både æglæggere og slagtekyllinger optager derimod en forsvindende lille andel af græsset på udearealerne – regnet i kg tørstof. Derfor skal du som producent kun være opmærksom på ikke at gå helt til den maksimale tildeling af 2. års omlægningsfoder.

Læs mere i notatet: Brug af udearealer i 1. omlægningsår (pdf, 6 sider)