Udgivet 31.01.2023

Læsetid: ca. {0} minut[ter]

Sådan håndterer du soen og pattegrisene i økologisk produktion omkring faring

Faremarkens indretning, hytternes udformning og management af dyrene har stor betydning for dyrevelfærden og pattegrise dødeligheden.

Enkeltfarefolde til grise har mange fordele

Fællesfarefolde kan medføre, at 2 søer farer i samme hytte, og det øger risikoen for, at flere grise bliver trådt eller lagt ihjel. Det er ofte gylte og unge søer, der farer i samme hytte. Derfor anbefales det, at gylte / 1. lægssøer altid går i enkeltfarefolde, men hegnet kan eventuelt fjernes efter et par uger.

Enkeltfarefolde gør det muligt at fodre søerne individuelt. Når alle søer får, hvad de har behov for, og kun hvad de har behov for, vil det give mindre variation i søernes huld og det totale foderforbrug mindskes. 

Foto: Linda Rosager Duve
Foto: Linda Rosager Duve

Enkeltfarefolde forhindrer 2 søer i at fare i samme hytte, og gør det muligt at fodre søerne individuelt. 

Enkeltfarefolde sammenlignet med fællesfarefolde:

 • Dødeligheden hos pattegrisene reduceres
 • Foderforbruget hos søerne reduceres
 • Fravænningsvægten på grisene øges
 • Giver ikke forskel i søernes huld
 • Giver ekstra arbejde til fodring og opsyn
 • Kræver en større investering til hegn, foder- og vandtrug

Faring kræver ro og de rette omgivelser

Soen skal indsættes i farefolden i god tid før faringen og tildeles et godt materiale, som halm så hun har mulighed for at bygge en rede. Herved minimeres stress belastning af soen, så faringen forløber mere roligt. Hvilket bl.a. betyder, at soen rejser sig op og lægger sig færre gange, og dermed sænkes risikoen for, at hun lægger sig oven på en nyfødt gris. Tilsyn under faring skal foregå roligt, så soen ikke bliver unødvendig nervøs.

Pattegrisedødeligheden er størst lige efter faring. Omkring 70 pct. af de grise, der dør i diegivningsperioden, dør inden for de 3 første dage efter faring, og ofte er det specielt hos enkelte problemsøer, at de mange grise dør. Problemsøer kan f.eks. være fede, magre eller utrivelige søer, der bør være ekstra opmærksomhed på omkring faringen.

Foto: Sarah-Lina Aagaard Schild
Foto: Sarah-Lina Aagaard Schild

De første ca. 10 døgn skal der være et højt trin eller en lille forgård, der forhindrer pattegrisene i at bevæge sig ud i folden. 

Farehytter skal: 

 • være isolerede
 • kunne ventileres om sommeren
 • have et trækfrit lejeareal
 • have en forgård eller et højt trin, så grisene ikke falder ud
 • Tip: Flyt halmen fra åbningen, så grisene ikke falder ud

Kuldudligning med ammesøer kan lade sig gøre

Håndtering af ammesøer er vanskeligt, men kan redde pattegrise liv, når der er en høj kuldstørrelse og det ikke er muligt ved kuldudjævning, at sikre at soen ikke ligger med flere grise end den har velfungerende patter til. Det er ofte lettere at få ammesoen til at acceptere de nye grise, hvis en af soens egne grise bliver tilbage hos soen i ca. 1 uge.

Metode til kuldudligning med ammesøer:

 • To trins ammesøer:
  • Trin 1: En ung so, der er fravænnet sin egne grise, får et tilsvarende eller færre antal grise fra en so, der har faret for 5-10 dage siden.
  • Trin 2: Soen, som har fået fjernet sine 5-10 dage gamle pattegrise, får i stedet et tilsvarende eller færre antal grise 1-2 dage gamle pattegrise fra kuld, hvor der er overskydende grise (flere end soen kan passe / har patter til) 

Det kan være vanskeligt med registreringen, men det skal sikres, at alle grise er min. 49 dage ved fravænning.

Tips til håndtering af pattegrisene de første døgn

Råmælk fra soen er af afgørende betydning for grisenes trivsel og udvikling af immunforsvaret. Det er derfor vigtigt, at de nyfødte grise begynder at die soen inden 6 timer efter fødslen. Patteordenen bliver etableret inden for det første døgn.

Somælk indeholder ikke tilstrækkeligt jern til at sikre grisene mod jernmangel og dermed blodmangel. Som udgangspunkt behøver økologiske grise ikke jern, hvis de har mulighed for at rode i jorden, men i nogle besætninger er det ikke nok og derfor kan tilførsel af jern være nødvendigt. Jernmangel kan koste 1 gris pr. årsso.

Pattegrisen har behov for omsorg indtil den 9. dag, derefter går de på opdagelse udenfor hytten.

Kastrering af hangrise skal udføres indenfor de første 7 levedøgn. Der må ikke foretages overrivning af væv. Det kan være en udfordring dels at få arbejdsro og dels ikke at blive uvenner med soen. Derfor er det en god ide at kastrere grisene, når soen fodres og spærre hyttens indgang, samt evt. at tænde for radioen for at overdøve grisene. Kastration er tilladt under forudsætning af, at dyrenes lidelser begrænses med lokalbedøvelse.