Udgivet 17.11.2020

Læsetid: ca. {0} minut[ter]

Kunstige kyllingemødre: Sådan kommer du godt fra start

Vil du anvende kunstige kyllingemødre i opdrætsperioden af økologiske æglæggende høner? Kom godt i gang med denne guide.

Kunstige kyllingemødre kan give kyllinger det ly, varme og hvile, som den søger hos deres hønemor i naturen. Derfor kan kunstige kyllingemødre give kyllingerne en mere naturlig start på livet og herved øge kyllingernes velfærd i opdrætsstalden.

På den måde forventes det, at kyllinger fra opdræt med kunstige kyllingemødre er mindre frygtsomme end kyllinger fra et traditionelt opdræt. Det giver en rolig flok.

Ud over at mindske risikoen for at udvikle fjerpilning vil en rolig flok have mindre tendens til at klumpe sig sammen. Klumpning kan resultere i skader med forhøjet dødelighed til følge. Derfor forventes brug af kunstige kyllingemødre også at reducere tendensen til klumpning i hele hønens levetid.

Ved at bruge kunstig kyllingemoder og regulere temperaturen i stalden, så rumtemperaturen er markant lavere end temperaturen under kyllingemødrene, vil kyllingerne selv kunne regulere deres kropstemperatur ved at bevæge sig ind under den kunstige kyllingemoder, når de har behov for varme. Herved vil de kunstige kyllingemødre bidrage til, at kyllingerne får mulighed for at udføre en mere naturlig adfærd.

Arbejdet med at udvikle og forbedre brugen af kunstige kyllingemødre er blevet til i projektet ”Bedre fra start med kunstige kyllingemødre” i 2020, hvor Økologisk Landsforening indsamlede en række gode råd inden for forskellige faser. Dem kan du læse mere om herunder. Finder du ikke alt det, du skal bruge herunder, får du endnu mere inspiration i det samlede katalog.

Designet af de kunstige kyllingemødre

De kunstige kyllingemødre er i projektet udformet som kasser med låg og måler 2,5 x 0,6 m. Der er placeret fire varmelegemer i/under låget samt et styresystem til temperaturregulering på toppen af låget.

Der er to temperatursensorer i låget, som måler temperaturen på gulvet under kyllingemoderen. Temperaturen kan reguleres manuelt udefra via styresystemet på låget, men vil også regulere sig automatisk, hvis temperaturen overskrider den valgte starttemperatur under kyllingemoderen.

Staldens indretning

De kunstige kyllingemødre er anvendt til opdræt på gulv. I en stald til 3.000 kyllinger blev der placeret 13 kyllingemødre mellem vand og foder. De blev placeret i én række à fire kyllingemødre og tre rækker à tre.

Der blev taget hensyn til, at det skulle være muligt at have hejsbare slats under de tre vandingsstrenge.

Dagen før kyllingerne kommer

Dagen før kyllingerne ankommer, placeres de kunstige kyllingemødrene i stalden, og temperaturen sættes til 36-37 grader på styringsenheden oven på kyllingemødrene.

Efter en rum tid tjekkes temperaturen inden i kyllingemødrene via styringssystemet og ved at måle med håndholdt temperaturmåler eller et gammeldags termometer, som med mellemrum placeres på gulvet forskellige steder i kyllingemoderen. Rumtemperaturen i stalden skal være 20-22 grader.

Hold øje i opdrætsperioden

Det er vigtigt at der løbende tjekkes for døde kyllinger under de kunstige kyllingemødre. Samtidig skal det observeres, om dyrene kommer ud og får vand og foder.

Ved at opsætte en vægt i stalden kan man holde øje med kyllingernes vægt og derved holde øje med, om de følger normkurven for tilvækst.

Kyllingemødrene vil senere anvendes af kyllingerne som siddested, og de vil herved træne deres hoppe- og flyvefærdigheder, når de hopper op og ned ad kyllingemødrene.

Se video med kunstige kyllingemødre (YouTube).

Foto: Tomas Fibiger Nørfelt