Udgivet 31.03.2023

Læsetid: ca. {0} minut[ter]

Frankrig: Samgræsning med kvæg og får viser gode muligheder

Kombination af kvæg og får i systemer med afgræsning giver en stærk synergi og kan øge produktionen af græsbaseret økologisk kød baseret på høj selvforsyning.

Det viser et fransk projekt, som har sammenlignet økologiske systemer enten alene med kvæg, alene med får eller med begge arter er til stede samtidig.

I det kombinerede system var fordelingen af dyreenheder mellem kvæg og får på 60:40. Projektet forløb over fire år, og belastningen med dyreenheder var den samme i alle tre systemer. Hver forsøgsenhed omfattede 39 hektar vedvarende græs med 29 dyreenheder.

Kvæg og får græssede sammen i begyndelsen af sæsonen og frem til fravænning af lam. Herefter tog afgræsningen særlige hensyn til parasitbelastning og til færdigfedning af lam, fremgår det af en artikel i Animal..

Øget produktivitet hos får og lam

Den øgede produktivitet i det blandede system kom især til udtryk hos fårene, hvor lammene voksede signifikant hurtigere og nåede slagtevægten efter 166 dage mod 188 dage i systemet kun med får. 

Fårenes huld og reproduktion var også signifikant bedre i mix-systemet, hvor der samtidig var et lavere forbrug af ormemidler og et lavere indkøb af kraftfoder.

Produktivitet hos ammekøer, tilvækst hos kalve, slagtekvalitet og forbrug af kraftfoder var ens i det rene kvægsystem og mix-systemet. Det eneste sikre udslag hos kvæg var en højere tilvækst hos køerne i græsningssæsonen.

Økonomiske beregninger viser, at udbyttet per DE var forbedret på grund af de forbedrede resultater hos fårene. Samtidig var der en lavere klimabelastning fra fårene og en højere selvforsyningsgrad i mix-systemet.

Forskningsartikel om produktivitet

Forskningsartikel om økonomi