Udgivet 24.05.2022

Læsetid: ca. {0} minut[ter]

Foder til fjerkræ: Egne råvarer er stor økonomisk fordel

Prisstigninger på råvarer til foder satte i 2022 mange økologiske ægproducenter i en alvorlig økonomisk klemme. Specielt producenter, som indkøber alt foder, blev ramt. Bedre ser det ud for producenter, der har en stor egenproduktion af foderråvarer

Prisstigninger på råvarer til foder satte i 2022 mange økologiske ægproducenter i en alvorlig økonomisk klemme, da der ikke var tilsvarende stigninger i ægnoteringen. Specielt producenter, som skal indkøbe alt foder, er ramt. Noget bedre ser det ud for producenter, der har en stor egenproduktion af foderråvarer. Her er det kun tilskudsfoderet, der stiger i pris. Gevinsten ved egenproduktion er større, jo større andel af foderråvarerne man selv producerer.

Man kan selv producere det meste foder til høns 

I projektet Den alsidige fjerkræbedrift (Økologisk Landsforening 2016-2017) blev der med udgangspunkt i en økologisk ægproduktion med 18.000 høner, studeproduktion og 250 ha planteavl lavet sædskifteplaner og gennemført fodringsforsøg. Målet var at undersøge hvor høj grad af selvforsyning, man kan opnå, og hvilke afgrøder man skal prioritere.
Konklusionen blev, at mindst 80 procent af råvarerne kan komme fra egen bedrift, og går man en smule på kompromis med enkelte af næringsstofferne i foderet, kan man opnå 100 procent egenforsyning med økologiske råvarer af landbrugsoprindelse.
Visse typer grovfoder kan bidrage med en ikke uvæsentlig andel af høners energibehov. En optimal ud-nyttelse af grovfoder vil derfor være en måde at mindske foderomkostningerne på, samtidig med at grovfoderet har gunstig effekt på sundhed og velfærd. 

Stor økonomisk gevinst med nuværende priser

Økonomien ved selv at producere sine råvarer er svær at beregne, og beregningerne viste heller ikke nogen stor gevinst i et normalt år som 2017. Hvis beregningen var foretaget i 2022, ville gevinsten med stor sandsynlighed blive særdeles stor. Selvforsyning med foder gør fjerkræejendommen mere robust.
Mulighederne for selv at producere egnet økologisk foder til fjerkræ er beskrevet i to publikationer fra 2017. Fjerkrækonsulent Niels Finn Johansen er medforfatter på begge publikationer.

Katalog over råvarer

Kataloget Egenproducerede foderråvarer til økologisk fjerkræ giver overblik over de vigtigste råvarer til foder. Det indeholder datablade på 17 tørfodermidler og 16 grovfodermidler med information om dyrkning, sædskifte, høst og opbevaring samt oplysninger om næringsstofindhold og evt. ernæringsskadelige stoffer, hvor disse data er til stede.
Rapporten Bedre samspil mellem mark og stald har fokus på proteinfoder og særligt alternative grovfodermidlers rolle i forhold til fjerkræets næringsstofbehov og til sædskiftefordele i marken.

Læs mere

Egenproducerede foderråvarer til økologisk fjerkræ (pdf, 40 sider)

Bedre samspil mellem mark og stald (pdf, 16 sider)