Udgivet 08.01.2024

Læsetid: ca. {0} minut[ter]

Økologer kan få et gratis udviklingstjek

Økologiske landmænd oplever et vigende marked for deres produkter for tiden, men tager man de lange briller på, vurderer eksperter, at økologien kommer tilbage på vækstsporet igen. Et udviklingstjek med professionel sparring kan være en god ide i den mellemliggende periode.

Den økologiske afsætning er i øjeblikket udfordret af inflation, og det rammer producenterne. Produktionen skal trimmes, omkostningerne skal ned, og nye markeder skal undersøges og analyseres. Og der er hjælp at hente til dette. Økologiske landmænd kan i år få et gratis udviklingstjek gennem Innovationscenter for Økologisk Landbrug i samarbejde med lokale rådgivere. 

Et udviklingstjek kan både handle om konkrete optimeringer af produktionen, investeringer i ny teknik, organisering og ledelse samt om strategiske mål for bedriftens udvikling, forklarer Jens Peter Hermansen, Innovationscenter for Økologisk Landbrug.

- Nogle økologer overvejer at lægge tilbage til konventionel drift i øjeblikket, men inden man tager så drastisk et skridt, vil jeg opfordre til at undersøge mulighederne for at udvikle bedriften under økologiske forhold. Det er i nedgangstider, man skal ruste sin virksomhed til opgangen, siger Jens Peter Hermansen, der i en årrække har beskæftiget sig med virksomhedsudvikling, rekruttering og generationsskifte i økologisk landbrug. 

Salget er faldet – men markedet forventer ny vækst

Salget af økologi i detailhandlen faldt i 2022 med 3 procent målt i kroner og 9 procent målt i mængde ifølge tal fra Danmarks Statistik. Landmændene mærker denne afmatning, men Jens Peter Hermansen hæfter sig ved, at flere aktører med fingeren på markedspulsen opfatter afmatningen som midlertidig. Det gælder bl.a. Økologisk Landsforening, hvor markedschef Carsten Ahrenfeldt får tilbagemeldinger fra kæderne, der giver en vis optimisme.

”Faldende forbrugerpriser og en forsigtig optimisme i samfundet giver forventninger om, at faldet ikke fortsætter, og at økologien kommer tilbage på vækstsporet," siger Carsten Ahrenfeldt.

Få målrettet sparring med en økologirådgiver 

Økologiske landmænd, der har en god idé eller ønsker sparring til at udvikle deres landbrug, kan få et gratis udviklingstjek med en økologirådgiver, der tager udgangspunkt i de individuelle behov og den aktuelle situation, bedriften står i.

- Målet er at fastholde og bidrage med udviklingsmuligheder hos eksisterende økologer. Har man først forladt økologien, kan man ikke bare genoptage produktionen, når konjunkturerne vender. Det er en lang og omstændelig proces, fastslår Jens Peter Hermansen. 

Eksempler på emner, der kan indgå i et udviklingstjek

  • Praksis og økonomi ved ny produktionsgren eller teknik
  • Ændret adgang til næringsstoffer
  • Afsætning af dine produkter
  • Organisering og ledelse af din bedrift
  • Overvejelser om at afvikle produktion eller omlægge til konventionelt landbrug
  • Forædling/forarbejdning af egne råvarer
  • Biogas - leverandør til et anlæg eller etablere anlæg

Sådan fungerer det

Kontakt Innovationscenter for Økologisk Landbrug eller dit lokale rådgivningscenter, hvis du er interesseret i et udviklingstjek. Rådgiveren tager stilling til, om dit behov er inden for tilbuddets rammer. Tilbuddet er gratis, så længe fondsfinansieringen rækker til det. Et udviklingstjek kan fungere som en del af et større rådgivningsforløb, hvor du selv betaler for en del af rådgivningen. Det aftales på forhånd, hvad udviklingstjekket omfatter af tid og opgaver.