Udgivet 01.05.2024

Læsetid: ca. {0} minut[ter]

Nyt projekt vil udbrede den bedste praksis for landmandens økonomi

I et nyt projekt vil Innovationscenter for Økologisk Landbrug stille skarpt på landmandens økonomi og afdække, hvilke tiltag på bedrifterne der fører til de bedste resultater på bundlinjen.

Hvis nye tiltag for alvor skal slå igennem i praksis, skal det selvfølgelig kunne betale sig for landmanden at implementere dem. Derfor vil Innovationscenter for Økologisk Landbrug i et nyt projekt gøre en ekstra ind-sats for at undersøge, hvilken praksis der bedst kan svare sig. 

- Her i innovationscenteret har vi fokus på at udvikle ny viden for et endnu bedre og mere bæredygtigt øko-logisk landbrug, og det skal selvfølgelig være økonomisk forsvarligt og attraktivt for landmanden, for at han eller hun skal tage den nye viden til sig og omsætte den til nye tiltag i den daglige praksis på bedriften, forklarer projektleder Jens Peter Hermansen.

Sammen med fagfolk fra SEGES Innovation og DLBR-rådgivningen vil Innovationscenter for Økologisk Landbrug se nærmere på det talmateriale, der ligger til grund for de økonomiske beslutninger, som land-mænd træffer sammen med deres rådgivere. 

- Vi ønsker, at driftsøkonomer og produktionsfaglige rådgivere får de bedste og mest retvisende forudsæt-ninger for deres rådgivning til gavn for landmændene. Derfor skal vi bl.a. arbejde med og kvalificere de estimater, som vi bruger i FarmtalOnline, og som ligger til grund for budgetter. Samtidig skal vi lave analy-ser på baggrund af de regnskabsdata, der allerede nu leveres ind til økonomidatabasen via landmændenes Ø-90-regnskaber, så landmændene kan træffe de bedste økonomiske beslutninger og benchmarke sig med kolleger med lignende produktioner, uddyber Jens Peter Hermansen. 

Projektet skal også bruges til at identificere, hvor der er brug for nye udviklingsprojekter, der kan belyse effekten af nye tiltag, hvis det for eksempel viser sig, at bestemte producenter eller produktionsformer præsterer bedre end andre.

- Populært sagt vil vi bruge tallene som sladrehank for at finde den bedste praksis og dernæst undersøge, hvordan vi kan udbrede den til økonomisk fordel for andre økologiske landmænd. I løbet af året vil både landmænd og rådgivere blive præsenteret for anbefalinger, analyser og artikler baseret på det talmateriale, vi skal i gang med at analysere. De fleste landmænd har allerede en god fornemmelse for, hvor de tjener og taber penge, men nogle gange kan tallene vise noget andet, siger Jens Peter Hermansen.

Han opfordrer derfor til, at man som landmand registrerer sine tiltag så detaljeret som muligt. Korrekte og fyldestgørende registreringer er nemlig grundforudsætningen for, at både landmanden selv, dennes rådgi-ver, kreditgivere og Innovationscenter for Økologisk Landbrug kan levere retvisende analyser og dermed også, at alle parter kan træffe de korrekte beslutninger – til gavn for såvel den enkelte landmand som øko-logien i sin helhed.

Projektet "Bedste økonomiske praksis" er finansieret af Den Europæiske Union – NextGenerationEU.