Udgivet 21.02.2022

Læsetid: ca. {0} minut[ter]

Økologiske æglæggere: Følg tjeklisterne og få en god opstart

Du skal forholde dig til tre faser, når du skal lave en god opstart for økologiske æglæggere. Vi gennemgår de vigtigste råd inden for hver fase.

Der er sket en stigning i fjerpilning i økologiske etagesystemer de seneste år. Det er et tegn på nedsat velfærd og kan mindske dyrenes sundhed og i værste fald resultere i, at der går kannibalisme i flokken.

Derfor er det vigtigt, at du gør en forebyggende indsats. Hold øje med, hvordan hønnikerne holdes i opdrættet. Jo mere ens du kan holde dine høns sammenlignet med i opdrættet des bedre.

I flytteprocessen må der ikke ske fejl. En mangelfuld og for lang flytning kan stresse hønniken og gøre omhuen i opdrættet til et spild af energi.

Når hønerne efterfølgende går i æglægning, er det vigtigt at overvåge flokken. Der er meget at vinde ved at spotte problemet, når det lige er begyndt, så du kan korrigere foder eller management, før fjerpilningen tager til.

Nedenstående er en tjekliste til de tre faser ”inden opstart”, ”under flytning” og ”ved start af produktionsperiode”. Du får ekstraktet her og kan læse en mere udtømmende udgave af hvert enkelt punkt på tjeklisten i:

Kataloget "Den gode opstart for økologiske æglæggere" (pdf-fil, 20 sider)

Inden opstarten

Inden du på begynder dit opdræt, skal du have en detaljeret plan for, hvordan opdrættet skal forløbe med hensyn til staldlayout, foder, lys, vaccination og sygdomsbekæmpelse. Formålet er at sikre, at hønnikerne under opdrættet forberedes bedst muligt til de forhold, de skal leve under i æglægningsperioden.

Lav aftaler inden opdrætsperioden starter og følg op med besøg i opdrættet af producenten eller en konsulent. Opdrætter bør i øvrigt straks meddele eventuelle uforudsete afvigelser fra det optimale opdrætsforløb, så I straks kan iværksætte korrigerende handlinger i opdrættet eller æglæggerstalden.

Sørg for at de hønniker, du sætter ind, er fysiologisk veludviklede og klar til æglægning. Hønnikerne skal have korrekt kropsvægt og være ensartede, fri for sygdom, parasitter og behørigt vaccinerede mod de sygdomskim, de måtte møde i din produktion.

Herunder kan du se en tjekliste, der sikrer en god kvalitet af din økologiske hønnike. Hvis du ønsker en stabil og vedvarende æglægningsperiode, kan du bruge den til at tjekke, om din hønnike er velforberedt til livet som økologisk høne.

Tjek:

 • Opdrætsstaldens indretning, foderanlæg, vandsystem, etagesystem, siddepinde etc. Skal ligne æglæggerstalden mest muligt.
 • Tilsyn og menneskelig kontakt, som er afgørende for velfærden.
 • Foderet, som bør omfatte et meget fint formalet og næringsstofmæssigt koncentreret foder i startfasen (0 – 3 uger). I den lidt senere startfase (4 – 8 uger) en smule mindre koncentreret foder med en grovere struktur.
 • Lysprogrammet (dagslængde og lysintensitet), der tilpasses afhængig af genotype, årstid og ægproducentens præference for store eller små æg.
 • Vaccination: Følg som udgangspunkt standardvaccinationsprogrammet, som anbefalet af fjerkrædyrlægen.
 • Indvoldsorm- og sundhedskontrol i opdrættet ved at bede opdrætteren indsende gødningsprøver til undersøgelse for ormeæg (EPG) 14 dage før flyttedatoen.
 • Besøg hos opdrætter, så du sikrer, at der er overensstemmelse mellem opdræt og æglæggerstald.
 • Flyttedato og flytteprocedure: I god tid aftales med transportør, hvornår flytningen skal foregå, og hvor mange dyr og kilo dyr, der skal flyttes, så det nødvendige materiel kan beregnes.

Under flytningen

Flytteprocessen kan let blive en stressende oplevelse for hønniken, hvis den ikke planlægges grundigt. Det kan give en dårlig start i æglæggerstalden. Det er ærgerligt, hvis et godt hold fra opdrættet bliver ødelagt under transporten.

Alt skal gå op i en højere enhed, og flytteprocessen skal være så hurtig og stressfri som muligt. Der må ikke være for stor en ændring i lysperioden, og hønnikerne må ikke tørste eller sulte i længere perioder.

Husk:

 • Gør din stald klar til modtagelsen. Sørg for at forberede rengøring, strøelse, temperatur, foder, vand og lys efter forskrifterne.
 • Sørg for arbejdsgangene ved indsætning er sikret, så hønerne ikke tager fysisk skade eller bliver smittet med sygdom.
 • Hav folk nok til opgaven. Indfangning og flytning skal foregå med et passende antal hjælpere, da hele flokken helst skal flyttes samme dag.
 • Vær opmærksom i dagene efter flytning. Lige efter indsætning af flokken bør du sikre, at alle høner kommer op i systemet hver aften, så de får foder og vand.

Ved start af produktionsperiode

Et velgennemført opdræt og en vellykket flytteprocedure, som beskrevet ovenfor, er den første forudsætning for at kunne opnå god velfærd under opstarten – og også for god velfærd i hele æglægningsperioden.

Næste forudsætning er ”rettidig omhu”. Der må ikke ske fejl, når man passer høns. Derfor kræver det både god planlægning og opmærksomme hønsepassere at opnå den succesfulde æglæggerstald.

Husk:

 • Læg et godt lysprogram. Høns skal have så høj lysstyrke, at de kan finde rundt i stalden, finde foder og vand, samt se hinanden og det beskæftigelsesmateriale, som findes i form af strøelse og grovfoder.
 • Lav en detaljeret foderplan.
 • Før tilsyn med dyrenes adfærd og fjerdragt.
 • Dæmp lyset kraftigt, hvis du opdager kannibalisme.
 • Hav fokus på hygiejne.
 • Overvåg ægindsamling samt ægvægt og -produktion. Nogle gange kan du spotte kommende velfærdsproblemer ved et fald i produktivitet.
 • Sørg for regelmæssige fodringstidspunkter.
 • Udmugning skal foregå effektivt.

Du kan læse meget mere om hvert enkelt punkt på tjeklisterne i hele kataloget ”Den gode opstart for økologiske æglæggere”.

Kataloget er lavet i forbindelse med projektet Den gode opstart, som er støttet af Fonden for økologisk landbrug.