Udgivet 09.08.2023

Læsetid: ca. {0} minut[ter]

EU: Flytning af økologiske tyrekalve øger forbruget af antibiotika

De fleste økologiske tyrekalve bliver i en tidlig alder flyttet til konventionelle besætninger, hvor smittepresset typisk er større og forbruget af antibiotika højere.

Det er ifølge en tysk rapport en uønsket situation for dyrene, samfundet og den økologiske sektor, som målrettet arbejder på at udvikle et landbrug med sunde dyr og minimalt medicinforbrug. Rapporten Technical guide no 1598, der er udgivet af FIBL, udpeger derfor en række forslag til, hvordan risikoen for sygdom hos flyttede økologiske kalve kan minimeres.

Flyt ikke helt små kalve

Kalvens alder ved flytning er en vigtig faktor for risikoen for at blive syg. For at mindske sygdom hos kalve bør de ikke flyttes, før de er 4-5 uger gamle og ikke som i nuværende praksis, når de er 2-3 uger gamle. Her er kalvens passive immunsystem på vej ned og det aktive immunsystem kun lige ved at udvikle sig. Allerbedst er det at vente med at flytte kalvene til et par uger efter fravænning.

Kort afstand og små grupper

Flytning og transport er en belastning for spæde kalve og generelt bør de derfor flyttes over så korte afstande som muligt.

Sammenblanding med andre kalve øger også risikoen for sygdom, og blanding med kalve fra andre miljøer bør derfor minimeres, så længe kalvene er under 10 uger. Gruppestørrelser under 10 kalve er at foretrække, fremgår det af rapporten.

90 pct. flyttes til konventionel produktion

For EU som et hele estimerer rapportens forfattere, at cirka 90 procent af alle økologiske kalve, som ikke skal bruges i mælkeproduktionen, bliver flyttet til opfedning i konventionelle besætninger.